Go to Top

Polovični delovni čas staršev – kako je potem s s.p.?

Polovični delovni čas staršev in popoldanski s.p.

Polovični delovni čas v podjetju lahko uveljavljajo starši otrok mlajših od treh let v primeru da imajo enega otroka. To pravico lahko starši uveljavljajo tudi do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, v primeru več otrok. Vlogo za krajši delovni čas zaradi starševstva oddajo na pristojni Center za socialno delo. Po prejemu odločbe CSD, jim polovico prispevkov za socialno zavarovanje krije delodajalec, drugo polovico pa država (CSD) do otrokovega dopolnjenega tretjega leta.

Izračunajte si plačo!

Polovični delovni čas in možnost opravljanja dejavnosti

Potrebujete zanesljivo računovodstvo?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Do leta 2020 zaposleni starši, ki so v podjetju uveljavljali polovični delovni čas, niso smeli registrirati popoldanskega s.p. in opravljati dejavnosti v okviru podjetja. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, nam je v pojasnilu, za katerega smo zaprosili, pojasnilo, da je ukrep krajšega delovnega časa mladih staršev namenjen preživljanju časa z otrokom in ne pridobitni dejavnosti. Z novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G) pa se je situacija spremenila. Od 1. januarja 2020 lahko starši uveljavljajo ukrep krajšega delovnega časa in registrirajo popoldanski s.p..

podjetniško svetovanje

Polovični delovni čas in redni s.p.

Polovični delovni čas zaradi starševstva lahko uveljavljajo tudi samozaposleni podjetniki. Postopek uveljavljanja pravice začnejo na Centru za socialno delo kamor vložijo vlogo. Po prejemu odločbe se zglasijo na točki SPOT Registracija. S seboj na postopek prinesejo odločbo CSD. Referent točke SPOT Registracija zanje pripravi dva obrazca. Z M2 obrazcem naredi odjavo iz zavarovanja za 40 ur. Z obrazcem M1 pa prijavo v zavarovanje za 20 ur.

Taka sprememba ur zavarovanja zanje pomeni, da bodo kot s.p. plačevali prispevke za socialno zavarovanje v višini 20 ur zavarovanja na s.p., ostalih 20 ur zavarovanja pa jim bo do otrokovega dopolnjenega tretjega (oziroma končanega prvega razreda) leta plačevala država (CSD). Pravico do krajšega delovnega časa lahko podjetniki uveljavljajo kadarkoli, ko za to nastopi razlog, torej ko se njihova družina poveča za novega družinskega člana.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kaj pa v primeru, da ima podjetnik več otrok?

Če ima podjetnik več otrok in se odloči za polovični delovni čas zaradi starševstva, potem lahko podjetnik pravico uveljavlja do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka. Pri tem pa morajo biti starši pozorni, saj je eno leto izrabe pravice za polovični delovni čas neprenosljivo za vsakega od staršev.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja