Go to Top

Kriptovalute – trgovanje in obdavčitev

Kriptovalute oziroma trgovanje z njimi so lahko hobi posameznikov ali pa resna dejavnost, ki jo opravljajo kot samostojni podjetniki ali gospodarske družbe. Obstaja že več kot 1000 različnih kriptovalut. Kriptovalute in njihova obdavčitev (dohodnina) kljub temu ostajajo področje, ki je še vedno precej nejasno.

Se ukvarjate s kriptovalutami in še nimate podjetja? Vse lahko uredite naši Data točki! Za termin za ustanovitev podjetja nas lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišite po e-mailu na data@data.si.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Kriptovalute in obdavčitev

V skladu z Zakonom o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki fizične osebe, ne glede na vrsto, razen tistih, ki so v zakonu posebej navedeni kot oproščeni dohodki oziroma se sploh ne štejejo za dohodek po tem zakonu.

Obdavčitev kriptovalute je odvisna od vsakega primera posebej. Kako bo trgovanje s kriptovaluto davčno obravnavano, je odvisno od tega, kdo dosega dohodek in kakšne vrste je ta dohodek. Torej, ali gre za dohodek iz kreiranja kriptovalute, ali iz kupovanja in prodajanja, ali pa gre le za izplačilo drugega dohodka v kriptovaluti.

Kilometrina 2024

Fursovi kriteriji

Splošni kriteriji, ki jih FURS upošteva pri presojanju, ali bodo kriptovalute obdavčili, so:

  1. večje število realiziranih naročil v obdobju enega leta,
  2. trgovanje z namenom doseganja dobička na podlagi izkoriščanja kratkoročnih nihanj cen virtualnih valut na trgu (ne z namenom dolgoročne investicije), kar se kaže v znatnem številu trgovalnih dni (dnevi, ko so izvedena naročila) v obdobju enega leta,
  3. večja vrednost realiziranih naročil v obdobju enega leta,
  4. večja povprečna vrednost portfelja virtualnih valut v letu,
  5. vlaganja ali uporaba namenske opreme in drugih sredstev za opravljanje dejavnosti, informacij, znanj ter tehnologij,
  6. obstoj organizacijske strukture in delitve dela med več oseb, z namenom doseganja skupnega cilja.

Za opredelitev narave dohodka ni relevantna starost posameznika, saj se dohodek za namene obdavčitve obravnava po vsebini in ne glede na starost posameznika, ki trguje z virtualnimi valutami.

Ustanovitev podjetja

računovodsko svetovanjePrispevki za s.p. 2024

Kriptovalute in doseganje dohodka

Fizična oseba, ki dosega dohodek trgovanja s kriptovalutami v okviru opravljanja dejavnosti, se davčna osnova od dohodka iz dejavnosti ugotavlja na enega izmed naslednjih načinov:

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, je tudi zavezanec za plačilo prispevkov za socialno varnost.

Od dobička iz kapitala, ki ga fizična oseba dosega s prodajanjem virtualnih valut, vključno s kriptografskimi žetoni, če se ne štejejo za premičnine, kot so vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja in investicijski kuponi in za izvedeni finančni instrument, se dohodnine ne plača pod pogojem, da fizična oseba ne dosega tovrstnih dohodkov v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

Pravi računovodski servis tudi za kriptovalute!

Kriptovalute – rudarjenje

FURS obdavčuje tudi dohodek iz rudarjenja, in sicer kot dejavnost (če to opravlja oseba znotraj svoje dejavnosti) ali kot drugi dohodek po zakonu o dohodnini, obdavčeno po dohodninski lestvici. Finančna uprava temu primerno opravlja tudi inšpekcijski nadzor.

Želim se prijaviti na e-novice

Oznake

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja