Go to Top

Kdo lahko opravlja občasno delo?

Občasno (ali začasno) delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja. Določila občasnega dela ureja Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-C).

Kdo lahko opravlja občasno delo?

Kdo lahko opravlja občasno delo?Upravičenec do občasnega dela je oseba, ki ima v Republiki Sloveniji status upokojenca.

Kolikšen je obseg občasnega dela?

Občasno delo lahko upravičenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. Neizkoriščenih ur pa ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec

Izračun dohodka pri občasnem delu

Kolikšna je urna postavka?

Urna postavka upravičenca za opravljeno uro občasnega dela ne sme biti nižja od 4,20 eurov, dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 6.300 eurov.

Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo.

Upravičenec lahko občasno delo opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka.

Omejitve občasnega dela

Omejitve za opravljanje začasnega ali občasnega dela pri delodajalcu v posameznem koledarskem mesecu so:

 • pri delodajalcu, ki nima zaposlenega nobenega delavca oziroma delavke (v nadaljnjem besedilu: delavec), se lahko opravi največ 60 ur začasnega ali občasnega dela,
 • pri delodajalcu, ki zaposluje od enega do vključno deset delavcev, se lahko opravi največ 100 ur začasnega ali občasnega dela,
 • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot deset do vključno 30 delavcev, se lahko opravi največ 150 ur začasnega ali občasnega dela,
 • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 30 do vključno 50 delavcev, se lahko opravi največ 400 ur začasnega ali občasnega dela,
 • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 50 delavcev do vključno 100 delavcev, se lahko opravi največ 750 ur začasnega ali občasnega dela,
 • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 100 delavcev, se lahko opravi največ 1.050 ur začasnega ali občasnega dela.

Delodajalec je za upravičenca dolžan voditi dnevno evidenco prihoda in odhoda ter števila dejansko opravljenih ur začasnega ali občasnega dela.

Delodajalec je na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela dolžan zagotoviti upravičencu dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu.

Želite v svojem podjetju angažirati novo osebo,  pa ne veste, kaj je za podjetje v tem trenutku najbolj optimalno s stroškovnega vidika? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Kategorije Kadri Podjetništvo

Komentarjev (2)

 • Urban Golež 12. oktobra 2016 - 20:09 Odgovori

  Dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo upokojenca v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 6.300 eurov. Zanima me, če se v ta seštevek dohodka upoštevajo tudi povračila materialnih stroškov (npr. stroški prevoza na delo ter kilometrina, malica) oz. ali so izločeni. Torej, ali lahko upokojenec ustvari dohodek 6.300 eur letno + materialni stroški oz. ali se materialni stroški vključujejo v osnovo 6.300 EUr in so tako tudi obdavčeni?

  • Monika Kern 13. oktobra 2016 - 9:00 Odgovori

   Spoštovani,

   dohodek upokojenca vključuje vsakršno plačilo za delo oziroma povračilo stroškov v zvezi z delom. V zvezi z vašim konkretnim primerom se lahko za individualno svetovanje obrnete na naše davčne svetovalce. Dobite jih na 01 600 1530 ali na [email protected]. Hvala, ker nas spremljate. Lep dan želimo, Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja