Go to Top

Archives

Tag Archives: omejitve občasnega dela

Kdo lahko opravlja občasno delo?

Občasno (ali začasno) delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja. Določila občasnega dela ureja Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-C). Kdo lahko opravlja občasno delo? Upravičenec do občasnega dela je oseba, ki ima v Republiki Sloveniji status upokojenca. Kolikšen je obseg občasnega Nadaljuj z branjem