Go to Top

Katere davčne olajšave in povračila prispevkov nudi zaposlitveni zavod?

Ali veste, da Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) poleg razpisov ponuja tudi nekaj možnosti povračila prispevkov in davčne olajšave? To so npr. ob prvi zaposlitvi, za mlade, za starejše, za prebivalce problematičnih okolij, za invalide …

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Poslovni načrt je osebna izkaznica vašega podjetja!

Več informacij

Povračilo prispevkov delodajalcem na problemskih območjih

S tem ukrepom ZRSZ omogoča povračilo plačanih prispevkov delodajalca za na novo zaposlene sodelavce na območjih z visoko brezposelnostjo. To so Pokolpje, Maribor z okolico, Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Povračilo lahko uveljavljate za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin ukrepa. Predpisi omogočajo spodbude za zaposlovanje v dveh oblikah:

Prijava na brezplačno izobraževanje

 1. davčne olajšave delodajalcem za zaposlitev brezposelnih – izvaja Finančna uprava RS (FURS),
 2. povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih – izvajamo na Zavodu RS za zaposlovanje.

Več o tem smo pisali v Evropska sredstva za zagon podjetij na problemskih območjih, na to temo pa smo pripravili tudi prav posebno delavnico.

povračila prispevkovPovračilo prispevkov delodajalcem v Pomurju

Gre za povračilo prispevkov delodajalca za na novo zaposlene sodelavce v Pomurski regiji. Povračilo lahko uveljavljate za zaposlitev tistih, ki so prijavljeni med brezposelnimi in ustrezajo pogojem, ki so, da se ukvarjate s tržno dejavnostjo, pri tem pa:

 1. imate sedež v Pomurju in tam dejansko opravljate dejavnost oziroma,
 2. imate stalno ali začasno prebivališče v Pomurju in tam dejansko opravljate dejavnost (velja za delodajalce, ki opravljate dejavnost, za katero ni registrskega organa ali druge predpisane evidence),
 3. da zaposlitev osebe iz ciljne skupine pri vas predstavlja neto povečanje števila zaposlenih. Predstavljati mora torej novo, dodatno zaposlitev in ne nadomeščanja predhodno zaposlenih.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev

Ste mlajši od 26 let? Ali pa mama, ki skrbi za otroka do 3. leta starosti? Delodajalci, ki vas prvič zaposlijo za nedoločen čas, lahko za prvi dve leti vaše zaposlitve uveljavljajo delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pogodba o prvi zaposlitvi z vami za nedoločen čas (pred tem niste smeli biti zaposleni za nedoločen čas pri drugem delodajalcu) mora biti sklenjena po 1. 7. 2013. Pri istem delodajalcu morate ostati zaposleni najmanj 2 leti neprekinjeno.

Delodajalci lahko vračilo prispevkov delodajalca uveljavljajo za:

 1. mlade, ki še niste dopolnili 26. leta starosti, ali
 2. mame, ki skrbite za otroka do 3. leta starosti.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Oprostitev plačila prispevkov za starejše 2016

Če zaposlite starejše od 55 let, ki so najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi, lahko za največ prvih 24 mesecev njihove zaposlitve uveljavljate oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za pogodbe o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas, sklenjene med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2017. Sklenete lahko več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, vendar brez vmesnih prekinitev delovnega razmerja v celotnem obdobju.

Oprostitev plačila prispevkov lahko zahtevate delodajalci, ki:

 1. v zadnjih 3 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi – niste začeli postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaposlenim niste odpovedali pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov;
 2. pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi – niste imeli blokiranega TRR (transakcijskega računa) 30 zaporednih dni ali več;
 3. v zadnjih 6 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi – ste redno izplačevali plače in plačevali obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenih

Prijava na brezplačno izobraževanje

Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Olajšava vam pripada, če na novo zaposlite:

 • brezposelne,
 • mlajše od 26 let ali starejše od 55 let,
 • ki so bili pri nas najmanj pol leta prijavljeni med brezposelnimi.

Uveljavite jo lahko za davčna leta od leta 2010 dalje v obliki znižanja vaše davčne osnove. Pogoje je, da ste zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ali zavezanci po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2).

 1. Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne osnove v višini 45 % plače zaposlene osebe, vendar največ v višini davčne osnove.
 2. Olajšavo lahko uveljavljate za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev.
 3. Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne osnove v višini 45 % izplačane plače zaposlene osebe (I. bruto).
 4. Olajšavo lahko uveljavljate za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem letu zaposlitve in v naslednjih davčnih letih glede na izplačane plače tej osebi v posameznem davčnem letu.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Kdaj lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove?

Če zaposlite:

 • invalide s statusom invalida,
 • s 100-odstotno telesno okvaro ali
 • gluho osebo.

(PoZakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)

 1. Za zaposlitev osebe s statusom invalida po ZZRZI: znižanje davčne osnove v višini 50 % – 70 % (izplačane) plače zaposlene osebe.
 2. Za zaposlitev osebe s 100-odstotno telesno okvaro: znižanje davčne osnove v višini 70 % (izplačane) plače zaposlene osebe.
 3. Za zaposlitev gluhe osebe: znižanje davčne osnove v višini 70 % (izplačane) plače zaposlene osebe.

Več podrobnosti za vse ukrepe ZRSZ najdete tukaj.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja