Go to Top

Financirajte svoje poslovanje in naložbe z mikrokrediti

Predavatelj: mag. Dario Berginc | Dunajska cesta 136, Ljubljana | 360 min.

Financirajte svoje poslovanje in naložbe z mikrokrediti

Vsebina izobraževanja

Spoznajte predavatelja

Predavatelj na izobraževanju
mag. Dario Berginc
Vodja oddelka za razpise in razvoj

Dario Berginc je do sedaj izdelal že več kot sto poslovnih načrtov in razpisnih vlog za podjetnike in se lahko pohvali z visoko uspešnostjo pri pridobivanju nepovratnih sredstev za podjetja.

Potrebujete finančna sredstva za vaše poslovanje in naložbe?

Pomagamo vam pridobiti kredit v vrednosti od 5.000 € do 25.000 € po fiksni obrestni meri 1,1 % (če ima vaše podjetje sedež na območjih Maribora z okolico, Pomurja, Pokolpja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj)

oziroma

po fiksni obrestni meri 1,4 %, če imate sedež drugje v Sloveniji.

Ročnost kredita je do 60 mesecev, možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev, stroški kredita pa se ne zaračunavajo. Za prijavo na razpis mora podjetje imeti vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas in izpolnjevati tudi druge administrativne pogoje. Večje možnosti za pridobitev mikrokredita imajo podjetja, ki bodo zaposlovali nove kadre, imajo boljšo bonitetno oceno (S.BON) in boljše finančne kazalnike.

V podjetju DATA d. o. o. vam lahko pomagamo pri pripravi vloge. V ta namen organiziramo delavnico, na kateri boste s pomočjo mentorja sami pripravili bistvene dele projektne dokumentacije, mi pa vam jo bomo pomagali dopolniti.

Vaša naložba v pripravo razpisa:

 • Sodelovanje na šesturni delavnici: 250,00 EUR +DDV
 • Pregled in dopolnitev vloge in poslovnega načrta: 250,00 EUR +DDV

V primeru obeh naročil vam nudimo (10% popust)!

Prijavite se

Prijavo na seminar lahko opravite tudi preko telefona na 01 6001 530 ali [email protected]. Preverite tudi seznam ostalih izobraževanj.

Program

1. del: 3 ure

Prijavna vloga:
 • Prijava v elektronsko aplikacijo
 • Izpolnitev prijavnega lista
Vsebinski del poslovnega načrta:
 • Opis podjetja, proizvoda/storitve in operacije
 • obrazložitev prodaje
 • načrtovane nove zaposlitve
 • zaloge
 • poslovne terjatve (kupci)
 • poslovne obveznosti (dobavitelji)
 • obrazložitve k finančni prilogi poslovnega načrta

2. del: 3 ure

Finančni del poslovnega načrta:
 • bilančni podatki preteklega poslovanja
 • investicija in viri financiranja investicije
 • ocena bodočega poslovanja podjetja
 • izkaz poslovnega izida bodočega poslovanja podjetja
 • bilanca stanja bodočega poslovanja podjetja
 • izkaz denarnih tokov bodočega poslovanja podjetja
 • kazalniki poslovanja

Komu je izobraževanje namenjeno?

Podjetjem, ki potrebujejo finančna sredstva za svoje poslovanje in naložbe, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na enega od razpisov, bodo zaposlovali tudi nove kadre in imajo boljše bonitetne ocene ter finančne kazalnike.

Trenutno za seminar ni razpisanih terminov.

Vaša naložba v znanje

Akcijska ponudba! 500 EUR 450,00 EUR +DDV

Prijavite se

Prijavo na seminar lahko opravite tudi preko telefona na 01 6001 530 ali [email protected]. Preverite tudi seznam ostalih izobraževanj.

Ko bomo prejeli vašo prijavo na seminar, vam bomo poslali predračun. Vljudno vas prosimo, da ga poravnate vsaj 3 dni pred udeležbo, saj bomo le tako vedeli, da se boste seminarja zagotovo udeležili.

V kolikor se seminarja ne boste mogli udeležiti, nas vsaj 3 dni pred pričetkom seminarja obvestite (po telefonu 01 6001 530 ali e-pošti [email protected]), da bomo vaše mesto odstopili drugemu.

Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 delovne dni pred pričetkom izobraževanja. Odjav oz. sprememb po tem terminu iz organizacijskih razlogov ne moremo upoštevati. V kolikor se ne boste odjavili prej kot 3 dni pred dogodkom, vam zaračunamo administrativne stroške, in sicer v vrednosti 20% kotizacije.

Udeleženci tega izobraževanja so izbrali tudi

Trenutno za predloge še ni dovolj podatkov.