Go to Top

Kaj je dvojna družba?

Dvojna družba je komanditna družba (k. d.), v kateri je edini komplementar družba, pri kateri ni osebno odgovornih družbenikov oziroma so vsi njeni komplementarji kapitalske družbe. Dvojna družba je temeljna, pravnoorganizacijska oblika, ki združuje osebne in kapitalske družbe.

izobraževanje

Financirajte svoje naložbe z nepovratnimi sredstvi

Na seminarju vas seznanimo, kako lahko z dodatno finančno spodbudo pravilno in uspešno financirate naložbe svojega podjetja. Pridružite se nam!

Več informacij

Pri dvojni družbi gre za zvezo dveh družb, ki imata v enem podjetju praviloma isti cilj v različnih funkcijah. Dvojna družba je po zakonu opredeljena kot podvrsta komanditne družbe.

dvojna družba

Kako nastane dvojna družba?

Tudi dvojne družbe ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa, da se delniške družbe (d. d.), družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) in komanditne delniške družbe (k. d. d.) ne morejo preoblikovati v dvojno družbo. Dvojna družba torej ne more nastati s preoblikovanjem, temveč jo lahko družbeniki le ustanovijo.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Niste prepričani, katere zakone morate kot podjetnik upoštevati? Na seminarju vas seznanimo s slovensko zakonodajo in vas pripravimo na inšpektorske obiske, s katerimi se boste soočili učinkovito in uspešno. Pridružite se nam!

Več informacij

Po zakonu velja, da mora biti na vseh poslovnih listinah poleg firme dvojne družbe označeno tudi ime in priimek članov poslovodstva komplementarja v dvojni družbi. Prav tako pa mora biti pri vodenju poslov dvojne družbe pri podpisovanju fizične osebe dodana tudi firma komplementarja.

Podobno kot velja za komanditno družbo, je za dvojno družbo smiselno uporabljati enake določbe zakona, ki urejajo družbo z neomejeno odgovornostjo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja