Go to Top

Archives

Tag Archives: dvojna družba

Poznate pojem “dvojna družba”?

Veste, kaj je dvojna družba? Dvojna družba je komanditna družba, v kateri je edini komplementar družba, pri kateri ni osebno odgovornih družbenikov ali so vsi komplementarji take družbe. Komplementar odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem. Prijava na brezplačno izobraževanje Družba se lahko ustanovi tudi samo zaradi vključitve kot komplementar v dvojno družbo. Pravila za ustanovitev d. o. o. in ustanovitev s. p. pa so se z letom 2016 Nadaljuj z branjem

Kaj je dvojna družba?

Dvojna družba je komanditna družba (k. d.), v kateri je edini komplementar družba, pri kateri ni osebno odgovornih družbenikov oziroma so vsi njeni komplementarji kapitalske družbe. Dvojna družba je temeljna, pravnoorganizacijska oblika, ki združuje osebne in kapitalske družbe. Pri dvojni družbi gre za zvezo dveh družb, ki imata v enem podjetju praviloma isti cilj v različnih funkcijah. Dvojna družba je po zakonu opredeljena kot podvrsta komanditne družbe. Kako nastane dvojna Nadaljuj z branjem