Go to Top

Iskanje zaposlitve

Iskanje zaposlitve, bodite iskreni na zaposlitvenem razgovoru

Iskanje zaposlitve – Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) med drugim določa tudi pravice in obveznosti kandidatov za določeno delovno mesto. Skladno z njegovim 29. členom mora kandidat pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi delodajalca obvestiti o vseh njemu znanih okoliščinah, ki bi lahko na kakršenkoli način onemogočale ali omejevale njegovo izvrševanje obveznosti iz pogodbe. Dolžan je predložiti tudi vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela, za katerega kandidira.

Če pa je delavec v postopku izbire za delovno mesto navedel neresnične podatke, je to lahko razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. To je najhujša sankcija, ki lahko doleti delavca.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Morda enostavno niste človek za zaposlitev… Pretehtajte Prednosti in slabosti samozaposlitve!

Iskanjem zaposlitve je zahtevna naloga. Pomembno ločevati med bruto in neto zneskom plače. Pri izračunu si lahko pomagate z našim spletnim kalkulatorjem, s katerim enostavno preračunate bruto v neto plačo in obratno.

Informativni izračun plače

Iskanje zaposlitve, delodajalec lahko preveri reference kandidata

reference

Se vam je že zgodilo, da je delodajalec, kamor ste se prijavili na delovno mesto in bili povabljeni na razgovor, o vas povpraševal pri vašem prejšnjem ali trenutnem delodajalcu?

Delodajalci vaše reference lahko preverjajo pri osebah, ki jih sami (kot kandidati) poimensko navedete kot osebe, pri katerih se lahko preverijo reference (bodisi v življenjepisu ali na pogovoru za službo). Preverjati pa ne smejo osebnih podatkov oziroma tistih osebnih okoliščin, o katerih skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) delodajalci ne smejo spraševati kandidatov.

Delodajalcem svetujemo, da se pri pripravi razgovorov za službo ali kadrovskih razpisov posvetujete z našo pravno službo, ki ima bogate izkušnje na področju delovnega prava. Pokličite nas lahko na 01 600 1530 ali pa nam pošljite email na [email protected].

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Slovenska zakonodaja vsem podjetjem, ki zaposlujejo delavce, nalaga številne obveznosti. Seznanite se z njimi na brezplačnem izobraževanju Obveznosti delodajalcev od A do Ž. Tako se boste izognili inšpekcijskemu pregledu oziroma visokim kaznim za kršitve.

Iskanje zaposlitve, česa delodajalec ne sme vprašati

Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi delodajalci od kandidata ne smejo zahtevati podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu. Spraševati ne smejo niti o načrtovanju družine oziroma nosečnosti, če ti podatki niso neposredno povezani z delovnim razmerjem. Kandidati torej niso dolžni odgovarjati na vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem.

Veste, katera so prepovedana vprašanja na zaposlitvenih razgovorih?

Delodajalci morajo biti v fazi zaposlovanja novih delavcev pozorni. Pri morebitnem preverjanju referenc kandidatov (pri trenutnem ali prejšnjem delodajalcu) se morajo izogniti poizvedovanju o njihovih osebnih podatkih. Spraševanje o osebnih podatkih kandidata, kot so denimo zakonski stan in načrtovanje nosečnosti, zakon namreč prepoveduje. Na to opozarjajo tudi na Uradu informacijskega pooblaščenca.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja