Go to Top

Imate novega zaposlenega? Prijavite ga v obvezna socialna zavarovanja kar iz pisarne!

Obvezna socialna zavarovanja se urejajo z M obrazci. Vse prijave in odjave v obvezna socialna zavarovanja ter spremembe zavarovanj morajo delodajalci zase in za svoje zaposlene, pa tudi za osebe, ki so pri njih zaposleni prek pogodbe civilnega prava, urejati z M obrazci. Med obvezna socialna zavarovanja sodijo naslednja zavarovanja: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti.

Kako prijaviti delavca v obvezno zavarovanje? Nič lažjega, če pridete na DATO, izveste prav vse!

izobraževanje

E-urejanje socialnih zavarovanj: M obrazci

Na DATI vas izobrazimo za to, da boste vse prijave v obvezna socialna zavarovanja lahko z M obrazci uredite kar iz svoje pisarne!

Več informacij

Tudi na naši VEM točki lahko še vedno uredite vse prijave, odjave in spremembe v socialnih zavarovanjih za družbenike, samozaposlene in vse zaposlene, pripravili pa smo tudi seminar, kjer vas bomo naučili, kako lahko vsa socialna zavarovanja s pomočjo M obrazcev uredite sami!

Prijava na izobraževanje

Katera obvezna socialna zavarovanja se ureja z M obrazci?

  • Prijava v obvezno socialno zavarovanje (M-1)

Za prijavo delavca v socialno zavarovanje potrebujete obrazec M-1. Prijavi priložite pogodbo o zaposlitvi, če gre za prijavo delavca, ki je v pogodbenem razmerju.

Prijava za delavca v delovnem razmerju je vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela.

Prijava na izobraževanje

V obvezna socialna zavarovanja morajo biti vključeni tudi samostojni podjetniki in družbeniki, ki ste poslovodne osebe, če niso zavarovani po drugi, podlagi za polni delovni čas. Prijavo v obvezna socialna zavarovanja morate vložiti v roku osem dni od dne, ko nastopi obveznost zavarovanja.

Prijava in odjava ter spremembe obveznih socialnih zavarovanj so obveza vseh delodajalcev tako zase kot za svoje zaposlene.

Klikni in deli

  • Odjava iz obveznega socialnega zavarovanja (M-2)

Obrazec M-2 potrebujete za odjavo zavarovanca, in sicer v roku osmih dni od dneva prenehanja pravnega razmerja.

Prijava na izobraževanje

  • Sprememba socialnega zavarovanja (M-3)

obvezna socialna zavarovanjaSpremembo ali popravek obveznega socialnega zavarovanja, kot so številka delovnega dovoljenja; iztek zavarovalnih pogojev; vrsta in področje izobrazbe; poklic, ki ga opravlja; delovno razmerje; izmensko delo; poslan v državo; vrsta invalidnosti, urejate z obrazcem M-3. 

  • Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M-12)

Zaposleni v podjetju imajo to zavarovanje že urejeno na podlagi prijave v obvezno socialno zavarovanje, vložene na obrazcu M-1, zavarovance, kot so učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah; brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju; volonterji; osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih; osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, pa prijavite oziroma odjavite z obrazcem M-12.

Pridite na seminar o M obrazcih!

Preberite več:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja