Go to Top

Dopust in odločba o letnem dopustu

Dopust je definiran kot obdobje brez dela, ki traja od nekaj dni do nekaj tednov. Za večino ljudi dopust pomeni prenehanje dela, čas, ko oseba ni aktivno prisotna na delovnem mestu.

Vsak zaposleni bi moral odločbo o letnem dopustu za leto 2018 dobiti do 31. marca 2018. Odločbe še niste prejeli? Pozovite svojega delodajalca, da vam jo v najkrajšem možnem času vroči.

Odločba o letnem dopustu mora biti vročena pisno, lahko tudi na vaš elektronski naslov (če vam delodajalec zagotavlja njegovo uporabo).

Kaj mora odločba o letnem dopustu vsebovati?

odlocba-letni-dopustOdločba o letnem dopustu  mora vsebovati podatek o odmerjenem letnem dopustu za tekoče koledarsko leto. Iz odločbe mora biti razviden skupni dopust, ki delavcu pripada za celo leto zaposlitve. Na odločbi delavcev, ki pri delodajalcu ne bodo zaposleni vseh polnih 12 mesecev leta 2018, mora biti razviden tudi sorazmerni del dopusta.

Sorazmerni letni dopust se izračuna tako, da se najprej izračuna skupni dopust za celo leto. To število dni se nato deli z 12, količnik pa se pomnoži s številom mesecev, ko bo delavec zaposlen pri posameznem delodajalcu.

Naši pravniki dnevno odgovarjajo prejemnikom naših e-novic na vprašanja, ali jim je delodajalec pravilno odmeril dopust.

Prijava na e-novice

Primer odmere sorazmernega letnega dopusta:

sorazmerni del za leto 2018 za 9 mesecev zaposlitve v letu 201817 dni
osnovni dopust20 dni
za delovno dobo 2 dni
za otroke, ki še niso dopolnili 15 let 1 dan
skupaj letni dopust za celo leto 201823 dni

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Preverite sami: ali so vam pravilno odmerili dopust?

Pri določitvi letnega dopusta je potrebno upoštevati določila veljavnega Zakona o delovnih razmerjih, določila morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca, določila internih aktov in pravilnikov delodajalca, ki urejajo to področje, ter določila pogodbe o zaposlitvi. Zakon namreč določa le minimalno število dni letnega dopusta, ki pripadajo delavcem. Pri odmeri dodatnih dni dopusta zakon upošteva le nekaj kriterijev.

Naši pravniki so za vas pripravili preglednico dni dopusta, ki vam pripadajo na podlagi zakona. Preverite, ali vaša odločba o letnem dopustu vsebuje vse kriterije, ki bi jih delodajalec moral upoštevati pri odmeri dopusta.

kriterij za odmero dopustaštevilo dni dopusta
osnovni dopust20
delavec, ki ima otroka mlajšega od 15 let (za vsakega otroka posebej)1
delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo3
delavec, ki je starejši od 55 let3
delavec invalid3
delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro3
delavec, ki še ni dopolnil 18 let7

Odločba o letnem dopustu mora upoštevati določila še iz treh pravnih podlag. Upoštevana morajo biti določila morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezuje vašega delodajalca, določila o letnem dopustu iz vaše pogodbe o zaposlitvi in iz internih aktov ali pravilnikov vašega delodajalca.

Bistveno pa je, da noben od teh aktov ne more določiti nižjega števila dni dopusta kot določa zakon! Odločba o letnem dopustu mora vsebovati najmanj toliko dni dopusta, kot vam jih pripada po zakonu. S kolektivno pogodbo ali drugim aktom so lahko določeni le še dodatni dnevi dopusta.

Kolektivne pogodbe različno določajo kriterije za odmero dodatnih dni letnega dopusta. Eden najpogostejših kriterijev je delovna doba delavca. Kot kriterij je lahko opredeljena skupna dosežena delovna doba delavca ali pa le delovna doba pri zadnjem delodajalcu. Kriteriji za dodatne dni letnega dopusta so še delo ob nedeljah in praznikih, posebno težko, naporno ali zdravju škodljivo delo, delo v deljenem delovnem času, nočno delo in druge okoliščine.

Odločba o letnem dopustu – naj jo pregleda strokovnjak za delovno pravo

Odmera letnega dopusta torej nikakor ni preprosta. Zato so nepravilne oziroma nezakonite odločbe o letnem dopustu delavcem kar pogosto izdane. Odmero dopusta je treba namreč presojati v vsakem primeru posebej in pri tem upoštevati vse veljavne pravne akte. Pravilna odmera pa zahteva tudi dobro poznavanje sodne prakse, ki je v preteklosti dala odgovore na nekatere dileme okrog odmere letnega dopusta.

Če ste v dilemi, ali vam je delodajalec pravilno odmeril letni dopust, naj to za vas preveri naš pravni strokovnjak. Za ponudbo za svetovanje nam pišite na data@data.si.

Si želite več dni dopusta? To je ena od prednosti samozaposlitve.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Določeno število dni dopusta se lahko prenese tudi v naslednje koledarsko leto. Izrabite ga lahko do 30. junija oziroma do 31. decembra, o čemer smo pisali v prispevku o koriščenju lanskega dopusta. Vsak zaposleni ima pravico tudi do plačane odsotnosti zaradi posebnih okoliščin. To so lastna poroka, smrt zakonca, zunajzakonskega partnerja, otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev in hujša nesreča, ki zadane delavca). Posameznik pa lahko v dogovoru z delodajalcem koristi tudi neplačan dopust. Komur pripada dopust, seveda pripada tudi regres – pred kratkim smo objavili zelo odmeven prispevek o regresu.

Komentarjev (2)

 • rok toplak 2. Marca 2020 - 10:53 Odgovori

  do kdaj morajo biti izdane odločbe za letni dopust za uslužbence v javni upravi?

  • Tjasa Dobnik 3. Marca 2020 - 14:51 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Načeloma velja enak rok kot za zasebni sektor, to je do konca meseca marca za tekoče leto.

   Lep pozdrav,
   DATA d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja