Go to Top

Dopust iz leta 2019 lahko izrabite do 28. 2.: izjema le za nekatere delavce!

Dopust iz leta 2019 lahko v skladu s sedmim interventnim zakonom (PKP7) izrabite do 28. 2. 2021. Novi Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije (ZIUPOPDVE) določa izjemo glede roka, do kdaj je možno koristiti neizrabljen letni dopust. 54. člen ZIUPOPDVE določa možnost daljšega referenčnega obdobja za izrabo letnega dopusta iz 2019 in 2020.

Informativni izračun plače

Novosti iz naslova interventnih zakonov, ki prinašajo ukrepe za zaposlene, se kar vrstijo. Poleg tega, da PKP7 določa daljše referenčno obdobje, v katerem se lahko izrabi dopust 2019 in 2020, pripada delavcem tudi krizni dodatek. Delodajalec je pri mesečni decembrski plači dolžan izplačati krizni dodatek. V Zakonu je določeno tudi izplačilo dodatka za delo v sivi in rdeči coni, če zaposleni opravljajo delo v območju, v katerem kateri se obravnava paciente, za katere obstaja sum na okužbo COVID-19 oziroma je sum že potrjen. Če se srečujete s težavam iz naslova izplačevanja dodatkov, se lahko obrnete na našo pravno službo. Strokovnjakinje bodo poskrbele, da bo vaše poslovanje skladno s predpisi. Pišite nam na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Prenesen letni dopust: do kdaj ga je možno koristiti?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da se letni dopust izrablja, upoštevaje potrebe delovnega procesa. Pa tudi možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti. Odmerjen letni dopust je namenjen izrabi v tekočem letu.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Delavec, ki v tekočem koledarskem letu ni bil odsoten zaradi bolezni ali poškodbe pri delu, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, ima pravico izrabiti ves letni dopust nad dvema tednoma, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu, najkasneje do 30. junija naslednjega leta.

  • Če delavec v koledarskem letu ni izkoristil dveh tednov letnega dopusta, mu dnevi, ki mu manjkajo do dveh tednov, propadejo in jih ne more prenesti v naslednje koledarsko leto.
  • Pojem dveh tednov je tako kot pri določanju minimalnega števila dni letnega dopusta odvisen izključno od števila delovnih dni delavca v tednu, pri čemer je nepomembno, ali delavec dela polni ali skrajšan delovni čas.

DODATNI DNEVI DOPUSTA- Kdaj vam pripadajo?

Neizrabljen dopust iz leta 2019 lahko koristite še letos, če sodite v izjemo

Zaposleni lahko neizrabljen dopust iz 2019, ki ga ni izrabil niti v letu 2020, izrabi do 28. 2. 2021. To možnost bodo imeli le določeni zaposleni!

Do izjeme za prenos letnega dopusta iz 2019 so upravičeni le določeni zaposleni. Tisti, ki jim pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije na podlagi 71. člena ZIUZEOP. Gre za zaposlene v javnem sektorju. Ti so pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije.

Pravni nasvet

Do kdaj je možno izrabiti dopust iz leta 2020?

Vsi delavci, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa  ali zaradi posledic epidemije, niso mogli izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1, imajo pravico letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. 12. 2021.

Delavec lahko izrabi tudi tisti del dopusta pod dvema tednoma, ki bi ga moral izrabiti v letu 2020.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja