Go to Top

Delo v sivi in rdeči coni: kolikšen dodatek pripada zaposlenemu?

Delo v sivi in rdeči coni je opredeljeno kot delo v območju, v katerem kateri se obravnava paciente, za katere obstaja sum na okužbo COVID-19 oziroma je sum že potrjen. Vsem zaposlenim, ki opravljajo delo v sivi in rdeči coni, tako pripada dodatek, ki jih dodatno nagradi, neodvisno od določb kolektivne pogodbe.

Informativni izračun plače

Delodajalci morajo skladno s 56. členom PKP5 opredeliti delovišča in delovna mesta, kjer se opravlja delo v rdeči in sivi coni. Gre za notranji akt delodajalca. Podjetniki, veste, kaj vse morate upoštevati pri pripravi notranjih aktov? Obrnite se na našo pravno službo, kjer vam svetujemo, kako pripraviti interne pravilnike, da bodo v skladu z zakonodajo in kolektivno pogodbo. Pišite nam na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Delo v sivi in rdeči coni: uvedba dodatka že od 24. 10. dalje

Od 24. 10. 2020 dalje je v veljavi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP, Ur. l. RS, št. 152/20) oz. t.i. peti interventni zakon (PKP5). Ta je v 56.členu predvidel tudi dodatek za delavce, ki opravljajo delo v sivi in rdeči coni oziroma neposredno delajo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena.

Okolja s COVID-19 pacienti so definirana kot okolja:

 • v COVID-19 ambulantah,
 • v COVID-19 oddelkih,
 • v COVID-19 intenzivnih enotah,
 • v zobozdravstvenih ambulantah za zdravljenje COVID-19 pacientov,
 • pri triaži pacientov, pri katerih obstaja sum na COVID-19 v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah,
 • v sivih conah v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah,
 • v sivih in rdečih conah pri izvajalcih na področju socialnega varstva,
 • na deloviščih za odvzem vzorcev za bris,
 • opravlja epidemiološke storitve na terenu v sivih in rdečih conah,
 • opravlja nujno medicinsko pomoč COVID-19 pacientom ali pacientom iz sive cone,
 • opravlja nujne reševalne, nenujne reševalne prevoze, sanitetne in pogodbene prevoze COVID-19 pacientov ali pacientov iz sive cone.

Delo v sivi in rdeči coni: kaj pomeni?

Siva cona tista cona, v kateri se obravnava paciente oziroma uporabnike, za katere obstaja sum na okužbo COVID-19, rdeča cona pa je cona, v kateri se obravnava paciente oziroma uporabnike, za katere je sum na okužbo COVID-19 potrjen.

 • PKP5 določa, da se zaposlenim, ki opravljajo delo v sivi in rdeči coni, pri plači izplača tudi dodatek v višini do 30 % osnovne plače.
 • Dodatek za delo v sivi in črni coni zaposlenim pripada za obdobje od 1. 6. 2020 in vse do 31. 12 .2021, razen v času razglašene epidemije, ki jo je Vlada Republike Slovenije 18. 11. 2020 podaljšala za 30 dni.

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Delo v sivi in rdeči coni: kakšne so obveznosti delodajalca glede določitve delovišč in delovnih mest?

Delodajalci so skladno s 56. členom PKP5 dolžni s sklepom opredeliti delovišča in delovna mesta, kjer se opravlja delo v sivi in rdeči coni. Gre za notranji akt delodajalca, ki pa ga more pred sprejemom posredovati sindikatu, da nanj poda mnenje.

ŠESTI PROTIOKORONSKI PAKET

Roki za izplačila dodatka za delo v sivi in rdeči coni

Ministrstvo za zdravje (MZ) je 13. 11. 2020 izdalo sklep in navodila za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev za delo v sivi in rdeči coni, skladno s 56. členom PKP5, o katerem si lahko več preberete na spletni strani MZ-ja.

Roki za izplačilo dodatka za delo v sivi in rdeči coni, ki so zgolj okvirni, so sledeči:

Obdobje, na katerega se nanaša zahtevek Rok za izstavitev zahtevka s strani izvajalca Rok za izplačilo sredstev iz proračuna RS
1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 do 30. 11. 2020 do 30. 12. 2020
1. 10. 2020 31. 12. 2020 do 26. 1. 2021 do 26. 2. 2021
1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 do 30. 4. 2021 do 30. 5. 2021
1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 do 31. 7. 2021 do 31. 8. 2021
1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 do 30. 10. 2021 do 30. 11. 2021
1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 do 28. 1. 2022 do 28. 2. 2022

Informativni izračun dnevnice

Katere novosti prinaša PKP6 glede dodatka za delo v sivi in rdeči coni?

Državni zbor ta teden obravnava tudi predlog šestega interventnega zakona (PKP6). Zakon sedaj določa, da dodatki za delo v sivi in rdeči coni znašajo 30 odstotkov osnove plače, veljajo pa ne glede na razglašeno epidemijo.

Na ta način se zaposlene dodatno nagradi za delo v sivi in rdeči coni, neodvisno od določb kolektivne pogodbe. Ta v času epidemije zagotavlja zaposlenim dodatek v višini do 65 odstotkov urne postavke osnovne plače (velja za javni sektor). Ta dva dodatka sta se namreč do sedaj izključevala, sedaj se uporabi boljši od teh dveh.

Do dodatka za delo v sivi in rdeči coni so posredno upravičeni tudi študentje, ki opravljajo delo v teh conah, in sicer na način da so predpisane višje cene urnih postavk za delo v vsaki coni.

Pravni nasvet

Razmerje dodatka za delo v sivi in rdeči coni glede na ostale dodatke

MZ je pojasnilo, da so zaposleni, ki opravljajo delo preko polnega delovnega časa v pogojih iz prvega odstavka 56. člena PKP5 upravičeni tudi do izplačila dodatka v okviru nadurnega dela.

Kadar je zaposleni v skladu s 55. členom PKP5 (začasna razporeditev zaradi nujnih delovnih potreb) razporejen na delovno mesto iz prvega odstavka 56. člena PKP5, je upravičen do izplačila obeh dodatkov po 55. členu PKP5 (20 % dodatek zaradi prerazporeditve) in po 56. členu PKP5.

Izvajalec zahtevek za financiranje COVID-19 dodatka izstavi ločeno na podlagi sklepa in navodil ministrstva.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja