Go to Top

Delovni inšpektor – katere kršitve odkrije najpogosteje?

Delovni inšpektor je zadolžen za preverjanje in odkrivanje kršitev pravic delavcev na delovnem mestu. V okviru tega dela delovni inšpektor izdaja delodajalcem uredbe in globe, v določenih primerih pa tudi priporoči dejanja organom odgovornim za kazniva dejanja. Katere kršitve pa so delovni inšpektorji odkrili v preteklem letu?

Potrebujete pomoč na področju zakonodaje? Pravni svetovalci podjetja Data vam lahko pomagajo na različnih področjih, od ustvarjanja internih aktov do pisanja pogodb o zaposlitvi. Pokličite telefonsko številko 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si in se naročite na posvetovanje!

Izračunajte si vašo plačo!

Delovni inšpektor – v katerih dejavnostih je bilo največ kršitev?

Vsako leto Inšpektorat Republike Slovenije za delo ustvari poročilo o delu delovnih inšpektorjev v preteklem letu. V njem Inšpektorat obrazloži katere kršitve je odkril v preteklem letu, v katerih dejavnostih so se zgodile in koliko jih je bilo. Letos delež kršitev po dejavnostih izgleda takole:

 • gradbeništvo (27,5 %);
 • predelovalna dejavnost (15,8 %);
 • trgovinska dejavnost (13,5 %).

S.p. ali d.o.o. – kakšne so razlike?

pravno svetovanje

Koliko znašajo popoldanski s.p. prispevki 2023?

Delovni inšpektor – katere kršitve so bile najpogostejše?

Inšpektorat RS za delo je v svojem poročilu tudi objavil kateri tipi kršitev so najpogostejši.

 • izjava o varnosti z oceno tveganja (31,7 %);
 • delovna mesta na prostem (16,8 %);
 • zagotavljanje varstvenega zdravstva (13,8 %);
 • usposabljanje delavcev (8,8%);
 • osebna varovalna oprema (7,1 %);
 • delovna oprema (6,6 %);
 • itd.

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Delovni inšpektor – koliko kršitev je bilo odkritih?

Delovni inšpektorji so v preteklem letu na primer odkrili 2.591 kršitev v zvezi z izjavo o varnosti z oceno tveganja. V večini primerov je šlo za neustrezno vsebino glede prepoznavanja tveganj na delovnem mestu, postopkov ocenjevanja tveganj in potrebnih ukrepov. Ti so predvsem vezane na nevarno delo kot je:

 • delo z nevarnimi snovmi;
 • ročno premeščanje bremen;
 • delo z električnimi tokovi;
 • itd.

Delovni inšpektorji so v preteklem letu tudi odkrili 717 kršitev glede usposabljanja za varstvo in zdravje pri delu. Marsikateri delovni inšpektor je odkril, da so programi usposabljanja v podjetjih preveč splošni in slabo prilagojeni specifičnim delovnim mestom. Če potrebujete pomoč na tem področju vam lahko pomaga tudi podjetje Data. Udeležite se našega izobraževanja o Varstvu in zdravju pri delu!

Delovni inšpektorji pa so tudi odkrili 15 kršitev Zakona o delovnih razmerjih. Delodajalci ob sprejemanju splošnih aktov niso upoštevali svojih obveznosti do zaposlenih. Med te spada pošiljanje predloga splošnega akta v mnenje sindikatom, svetu delavcev ali delavskemu zaupniku.

Potrebujete pomoč na področju podjetništva? Ali pa se šele odločate za odprtje s.p. ali d.o.o.? Podjetje Data vam lahko pomaga v obeh primerih! Pokličite telefonsko številko 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si in se naročite na posvetovanje!

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja