Go to Top

Davčni rezidenti – v katerih primerih plačajo dohodnino?

Davčni rezidenti in davčni nerezidenti – poznate ta dva izraza? Kdo so davčni rezidenti in kdo nerezidenti? Se plača dohodnina, če je vir dohodka tujina? Naši davčni svetovalci imajo vse odgovore. Pokličite na 01 600 1530 ali nam pišete na data@data.si za ponudbo posveta. Mimogrede, pri nas na Dati lahko tudi brezplačno registrirate podjetje!

Naredite informativni izračun dohodnine z našim kalkulatorjem

Davčni rezidenti so zavezani za plačilo dohodnine od svetovnega dohodka, torej od dohodka z virom v in izven Slovenije, davčni nerezidenti pa so zavezani za plačilo dohodnine le od dohodka z virom v Sloveniji. Z dohodnino so obdavčeni vsi dohodki, z izjemo dediščine, dobitkov od iger na srečo, subvencij in dodatkov.

Bi odprli podjetje? Opravite to pri nas

Kdo so davčni rezidenti Republike Slovenije?

Zavezanci so rezidenti Slovenije (davčni rezidenti Republike Slovenije) v kateremkoli času v davčnem letu, če v tem času izpolnjujejo katerega od naslednjih pogojev:

 •  imajo uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji;
 •  bivajo izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji Republike Slovenije ali stalnem  predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodni organizaciji, kot javni uslužbenci z diplomatskim ali konzularnim statusom, ali so zakonci ali vzdrževani družinski člani takega javnega uslužbenca in prebivajo s to osebo;
 • so bili rezidenti Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in bivajo izven Slovenije zaradi zaposlitve (v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji; kot javni uslužbenec ali funkcionar v državnem organu ali organu lokalne skupnosti; kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti),
 • so bili rezidenti Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in bivajo izven Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem parlamentu;
 • imajo svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, ali
 • so v kateremkoli času v davčnem letu prisotni v Sloveniji skupno več kot 183 dni.

Izračunajte si plačo

davčno svetovanje

Postanite stranka našega računovodskega servisa

Davčni rezidenti: Kako se ugotovi status?

Posamezniki, ki želijo urediti svoj rezidentski status, predložijo davčnemu organu vlogo za ureditev rezidentskega statusa. Poleg spodnjih obrazcev so tudi obvezne priloge, kot na primer dovoljenje za bivanje, najemna pogodba, pogodba o zaposlitvi itd.

Izpolnjen ustrezen obrazec se predloži FURS:

 • vprašalnik “Vloga za ugotavljanje rezidentskega statusa po ZDoh-2 – prihod v RS” oziroma
 • vprašalnik “Vloga za ugotavljanje rezidentskega statusa po ZDoh-2 – odhod iz RS” ali
 • obrazec za ugotovitev rezidentskega statusa po 4. točki prvega ostavka 7. člena ZDoh-2.

Zavezanci – davčni rezidenti, na dom prejmejo informativni izračun dohodnine od davčnega organa. V primeru, da jim informativni izračun za dohodnino ni bil vročen, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine, če so v preteklem letu imeli dohodke, za katere se odmerja dohodnina.

Dnevnice – koliko znašajo v 2023?

Kdaj se šteje, da ima dohodek vir v Sloveniji?

Dohodek iz zaposlitve in dohodek iz opravljanja storitev imata vir v Sloveniji, če se zaposlitev izvaja ali storitev opravi v Sloveniji. Sicer ločimo več virov dohodkov, ki jih naštevamo spodaj:

 • vir dohodka iz zaposlitve in iz opravljanja storitev
 • vir dohodka, če je dohodek izplačal rezident ali poslovna enota nerezidenta v Sloveniji
 • vir dohodka iz opravljanja dejavnosti
 • vir dohodka od nepremičnin in od dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti
 • vir dohodka od vrednostnih papirjev in lastniških deležev
 • vir dohodka iz investicijskih skladov

Potrebujete dodatne informacije? Povežite se z našimi davčnimi svetovalci. Za ponudbo individualnega posveta pokličite 01 600 1530 ali nam pišete na data@data.si.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja