Go to Top

Čezmejno opravljanje dela – posebna davčna osnova

Čezmejno opravljanje dela je opredeljeno v Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS). Gre za pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane v Sloveniji, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici Evropske unije. Prav tako so določeni pogoji pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane v drugi državi EU, začasno izvajajo storitve v Sloveniji. Zakon o dohodnini (Zdoh-2) v svojem 45. členu opredeljuje posebno davčno osnovo za čezmejno opravljanje dela. To je dohodek, ki ga prejme rezident za tovrstno delo.

Pretvorite vašo bruto plačo v neto z našim kalkulatorjem!

Kaj je čezmejno opravljanje dela po ZČmlS?

Čezmejno izvajanje storitve ali opravljanje dela je začasna napotitev delavcev na delo oz. začasno opravljanje dejavnosti samozaposlene osebe v drugi državi članici EU. Ob tem se ne spremeni obvezno zavarovanje, ki je še vedno v Sloveniji. Delodajalec je pravna ali fizična oseba s sedežem v Sloveniji, ki zaposluje delavca ali delavko na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Potrdilo A1 je dokument, ki potrjuje, da se za napotenega delavca oziroma samozaposleno osebo v času čezmejnega izvajanja storitve še naprej uporabljajo predpisi o socialni varnosti države članice EU, v kateri ima delodajalec ali samozaposlena oseba sedež.

Veste, kakšen regres vam pripada v 2023?

davčno svetovanje

 Normirani s.p. 2023 – kaj se je spremenilo?

Plača za čezmejno opravljanje dela

Zaposleni, ki prejema plačo za čezmejno opravljanje dela je lahko deležen posebne obravnave oziroma ugodnejše obdavčitve. Na podlagi 45. a člena Zdoh-2, se davčna osnova za obdavčitev z dohodnino, zniža za 20 odstotkov plače prejete za čezmejno opravljanje dela. Omejitev je določena na 1.000 evrov kot najvišje znižanje v posameznem mesecu. Seveda morajo biti izpolnjeni (vsi) dodatni pogoji:

– delavec je napoten na delo iz Slovenije ali v Slovenijo;

– napotitev na delo traja neprekinjeno več kot 30 dni;

– kraj običajnega opravljanja dela pred napotitvijo je po najkrajši cestni povezavi več kot 200 kilometrov oddaljen od kraja napotitve;

– delavec v zadnjih 5 letih pred začetkom prve napotitve na delo v Sloveniji ni bil davčni rezident Slovenije;

– delavec v zadnjih 5 letih pred začetkom prve napotitve iz Slovenije ni bil rezident države v katero je napoten;

– v pogodbi o zaposlitvi je za delo v okviru napotitve zagotovljena plača v višini najmanj 1,5-kratnika zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, ki jo objavi Statistični urad RS, preračunane na mesec (v aprilu 2.144,72 evrov * 1,5 = 3.217,08 evrov bruto).

Znižanje plače za obdavčitev za čezmejno opravljanje dela, se lahko za posameznika upošteva le za dohodke, izplačane v največ 60 mesecih v obdobju 10 let od prve napotitve.

Preberite še – EMŠO in davčna številka – kdaj ju tujec potrebuje v Sloveniji?

Primer izračuna plače za čezmejno opravljanje dela

 

2023 v EUR
Plača napotenega delavca 3.300,00
Prispevki od bruto 22,1% 729,30
Splošna olajšava (osnovna) 416,67
Znižanje davčne osnove (20%) 660,00
Davčna osnova 1.494,03
Akontacija davka/dohodnine 315,49
Prispevki na bruto 16,1% 531,30
Celotni strošek plače 3.831,30
Neto dohodek zaposlenega 2.255,21
Dajatve in prispevki skupaj 1.576,09

V primeru, da potrebujete nasvet za čezmejno opravljanje dela, bi vam pri tem z veseljem na pomoč priskočili naši davčni svetovalci. Dogovorite se za termin preko naše telefonske številke 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si.

Ostanite na tekočem ter se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja