Go to Top

Globe za sporne prekrške – vlada pripravila predlog zakona

Globe za sporne prekrške – povračilo denarja in stroškov je vključeno v predlog zakona, ki naj bi naslovil protiustavne in nezakonite ukrepe, ki so bili sprejeti v času pandemije. Predlog zakona naj bi prišel v veljavo v začetku maja.

Informativni izračun plače

Globe za sporne prekrške – kakšne so statistike?

Po uradnih podatkih vlade je bilo v času pandemije storjenih okoli 62 tisoč prekrškov. Globe za sporne prekrške so skupaj znašale za več kot 5,7 milijona evrov. Danes pa vlada sprejema, da je bilo od teh glob okoli 93 odstotkov brez pravne podlage. Največ od teh prekrškov je izrekla policija, majhen delež pa jih je tudi prišel z naslova zdravstvene inšpekcije.

Od 5,7 milijona evrov glob je bilo prostovoljno plačanih za 1,8 milijona glob. Ostale so še vedno v prisilni poravnavi, okoli 80 oseb pa je zaradi neplačila teh glob tudi končalo v zaporu. Po izjavah pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan so opravljali nadomestni zapor.

Mimogrede, če v svojem podjetju potrebujete nasvete glede zakonodaje, so vam tu na voljo naši pravni svetovalci. Pokličite o1/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si  in se naročite na posvetovanje!

Bi želeli ustanoviti d.o.o.?

pravno svetovanje

Želite dodatno zaslužiti? Odprite popoldanski s.p.!

Globe za sporne prekrške – kakšna bo poravnava?

Tisti, ki so zaradi neplačila glob končali v zaporu, bodo za vsak prestani dan zapora prejeli 100 evrov. Ostali postopki povračila škode pa naj bi se začeli po uradni dolžnosti. Vlada bo pripravila nekakšen informativni izračun, ki naj bi bil podoben dohodnini, na podlagi katerega naj bi ugotovili koliko denarja pripada vsakemu posamezniku glede na znesek globe in povezanih stroškov. Ljudje bodo potem lahko tej določitvi tudi ugovarjali.

Nudimo vam tudi računovodsko svetovanje!

Globe za sporne prekrške – vsi postopki prisilne poravnave bodo ustavljeni

Poleg 1,7 milijona evrov glob, ki so že bile poravnane, pa je v postopku prisilne poravnave za štiri milijone evrov glob. Te postopki naj bi bili zaustavljeni, takoj ko bo zakon sprejet. Izjemo predstavljajo le prekrški in globe za nasilna dejanja in za sekundarne prekrške, ki so bili uvedeni na podlagi zakonitih podlag.

Vlada bo predlog zakona predvidoma obravnavala po prvomajskih praznikih.

Želim se prijaviti na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja