Go to Top

Nepremičninski in premoženjski davki – kaj morate vedeti?

Nepremičninski in premoženjski davki pokrivajo širok spekter transakcij in lastnin. Davki se plačujejo tudi ob pridobitvi nepremičnin in premoženja v obliki darila ali dediščine. Poznate vse primere v katerih pridejo nepremičninski in premoženjski davki v poštev?

Informativni izračun plače lahko opravite z našim kalkulatorjem!

Nepremičninski in premoženjski davki – davek na promet nepremičnin

Davek na promet nepremičnin (DNP) se plačuje po 2 % stopnji glede na vrednost prenosa nepremičninske pravice. Obrazec za davek predloži prodajalec nepremičnine. Med prenos nepremičnin pa šteje tudi:

  • Zamenjava ene nepremičnine za drugo;
  • Finančni najem nepremičnine;
  • Prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oz. solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremičnine;
  • Prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oz. solastninske pravice, kot posledice povečanja vrednosti nepremičnin;
  • Prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posameznik dobil plačanega.

Zavezanec mora vložiti napoved v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti, napoved pa zavezanec odda osebno ali preko pošte na finančnem uradu, kjer nepremičnina leži.

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

davčno svetovanje

Koliko znašajo prispevki za s.p. v 2023?

Nepremičninski in premoženjski davki – davek od premoženja

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, stanovanje, garaže ter prostore za počitek in rekreacijo. Zavezanec je lastnik oziroma uživalec. Ni razlike, če predmet obdavčitve uporablja sam ali pa ga daje v najem. Vrednost stavbe po merah republiškega organa predstavlja davčno osnovo na podlagi katere se izračuna davek. Se pa davčna osnova zmanjša za vrednost nepremičnine do 160 kvadratnih metrov v primeru, da lastnik oz. uživalec ali pa njegovi družinski člani živijo na tej nepremičnin že več kot eno leto.

Kdaj ste za oddajo davčne napovedi odgovorni sami?

Nepremičninski in premoženjski davki – davek na dediščine in darila

Ta davek obdavčuje vse premoženje, ki ga fizična oseba prejme od druge fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo. Posebni davek je potreben, ker dediščina ali darilo ne spadata po zakon, ki ureja dohodnino.

Kar se tiče odmere davka, mora obrazec predložiti oseba, ki prejme darilo. V primeru dediščine pa prejemnik ne vlaga napovedi. Zavezanec mora ta obrazec oddati v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti.

Kakšen regresa vas čaka v 2023?

Nepremičninski in premoženjski davki – davek na vodna plavila in dodatni davek od plovil

Davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil (DVP) se plačujeta za plovila daljša od petih metrov. Davčne obveznosti za ta plovila se računajo za koledarska leta. Vlogo za davek mora vložiti lastnik oz. vsi lastniki, razen če je plovilo predmet pogodbe o lizingu. V tem primeru vloži vlogo uporabnik.

V primeru, da ste naleteli na davčni izziv, ki zahteva strokovno pomoč, vam lahko pomagajo naši davčni svetovalci! Na posvetovanje se lahko naročite prek telefonske številke o1/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si

Ostanite na tekočem ter se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja