Go to Top

Davek na dediščine in darila – kdo, kaj, kdaj?

Davek na dediščine in darila urejen z zakonom o davku na dediščine in darila

Davek na dediščine in darila – pregledali bomo, kdo so zavezanci za davek na dediščine in darila ter predmet in nastanek obdavčitve tega davka.

Informativno si lahko izračunate vašo plačo!

Davek na dediščine in darila – zavezanci

Davek na dediščine in darila ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Zavezanci za davek na dediščine in darila so fizične ali pravne osebe zasebnega prava, ki prejmejo premoženje na podlagi dedovanja oz. darovanja. Prav tako so zavezanci fizične osebe, ki prejmejo premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju oz. na podlagi darilne pogodbe za primer smrti. Pravne osebe zasebnega prava so po tem zakonu društva, skladi, ustanove, fundacije, zasebni zavodi in gospodarska interesna združenja.

Ustanovite svoj s.p.!

Davek na dediščine in darila – predmet obdavčitve

Premoženje, ki ga fizična oseba prejme od druge fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo, je predmet obdavčitve. To se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Po zakonu se kot predmet obdavčitve šteje tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od druge pravne ali fizične osebe. V tem primeru se premoženje (torej darilo ali dediščina) ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.

Ste se zmotili pri plačilu prispevkov in dajatev FURS-u?

davčno svetovanje

SPREMEMBE POGOJA PCT – KJE VEČ NI ZAHTEVAN?

Med premoženje spadajo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar) ter premoženjske in druge stvarne pravice. Za darilo se šteje tudi volilo – oporočno naklonilo neke koristi osebi, katere oporočitelj ne postavi za dediča.

Prijavite se na izobraževanje Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?!

Premičnine v skupni vrednosti do 5.000 evrov niso predmet obdavčitve. Davek se ne plača niti od podedovanega ali podarjenega začasnega ali dosmrtnega užitka nepremičnine. Prav tako se davek ne plača od dela nepremičnine, na katerem dedič (oz. obdarjenec) ne more pridobiti lastninske pravice, pravice uporabe ali užitka.

Davek na dediščine in darila – nastanek davčne obveznosti

Kdaj pa nastane davčna obveznost za davek na dediščine in darila?

  • pri darilih na dan sprejema darila (darilo je sprejeto ob podpisani darilni ali izročilni pogodbi, pogodbi o preužitku oz. ob dejanskem prejemu darila);
  • pri dediščinah na dan pravnomočnosti sklepa o dedovanju;
  • pri volilu na dan pravnomočnosti sklepa o volilu;
  • pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju (na dan smrti preživljanca) ter pri darilnih pogodbah za primer smrti na dan smrti darovalca.

Ali še veste izpolniti UPN plačilni nalog?

V koliko dneh je potrebno napovedati prejem darila?

Če davčni zavezanec prejme v dar premoženje, od katerega se plača davek, mora prejem darila napovedati na obrazcu. Za to ima 15 dni od nastanka davčne obveznosti – prejem darila se napove pri finančnem uradu, kjer je vpisan v davčni register.

Potrebujete kakovosten računovodski servis? Tu smo za vas!

V primeru, da davčni zavezanec podeduje premoženje, od katerega se plača davek, ne vloži davčne napovedi. Odmera davka na dediščine se namreč izvrši na podlagi podatkov pravnomočnega sklepa o dedovanju. Tega davčnemu organu posreduje sodišče.

Želim se prijaviti na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja