Go to Top

Zakonodaja

Se obeta konec izkoriščanja agencijskih delavcev?

Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela in ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku. Cilj spremenjenega zakona je urediti trg dela, predvsem na področju agencij za zaposlovanje. Se obeta konec izkoriščanja agencijskih delavcev? was last modified: 8 decembra, 2017 by Data d.o.o.

Kakšne so spremembe zakona o davčnem postopku

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Cilj predloga zakona je večja učinkovitost davčnega organa. Za dosego tega cilja se predlagajo dopolnitev ureditve, ki ureja odmero davka v posebnih primerih, ter spremembe določb o davčnem nadzoru in davčni izvršbi.  Kakšne so spremembe zakona o davčnem postopku was last modified: 8 decembra, 2017 by Data d.o.o.

Varnost in zdravje pri delu ter samozaposlene osebe

Bodoči podjetniki in samozaposlene osebe se srečujejo z nasprotujočimi si informacijami glede obveznosti samozaposlenih oseb po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011, v nadaljevanju ZVZD-1). V nadaljevanju vam zato podajamo natančna pojasnila glede obveznosti samozaposlenih oseb, ki niso delodajalci, po ZVZD-1, za odgovore pa smo se obrnili tudi na Inšpektorat RS za delo. Varnost in zdravje pri delu ter samozaposlene osebe was last modified: Nadaljuj z branjem

Ste tudi vi uporabnik sive ekonomije?

Vlada je v preteklih dneh napovedala sistematičen boj proti sivi ekonomiji. Siva ekonomija ni le ekonomski pojav, temveč družbeni pojav in je del našega vsakdana. Vsak izmed nas se je že znašel v vlogi “koristnika” ali “ponudnika” sive ekonomije. Cilj vlade je z ukrepi spodbuditi spremembo obnašanja  posameznikov in dvig splošne kulture izpolnjevanja obveznosti. Ste tudi vi uporabnik sive ekonomije? was last modified: 30 marca, 2015 by Data d.o.o.

Kakšne so oblike brezplačnega dela

V članku “Brezplačno delo” smo predstavili dve obliki brezplačnega dela in sicer pripravništvo ter kratkotrajno delo. Dejavnosti oziroma dela, ki se ne štejejo za delo na črno, so naštete v 7. členu Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. To so: medsebojna sosedska pomoč, delo v lastni režiji, nujno delo, humanitarno, karitativno, prostovoljsko in dobrodelno delo ter osebno dopolnilno delo. Kakšne so oblike brezplačnega dela was last modified: 6 decembra, Nadaljuj z branjem

Brezplačno delo je v večini primerov v nasprotju z zakonodajo

Ste že naleteli na nekoga, ki je bil pripravljen v vašem podjetju delati zastonj, v zameno za pridobitev izkušenj in znanj? Sliši se skoraj idealno, a v resnici je brezplačno delo v večini primerov v nasprotju z zakonodajo. V nadaljevanju vam predstavljamo možne oblike brezplačnega dela. Brezplačno delo je v večini primerov v nasprotju z zakonodajo was last modified: 5 januarja, 2018 by Data d.o.o.

Nadzor izdajanja računov – ZBUDIMO SE

Poostren nadzor izdajanja računov se nadaljuje. Tržni inšpektorat je v juliju pregledoval predvsem priložnostne nakupe blaga in storitev pri trgovcih s sadjem in zelenjavo na stojnicah, tržnicah, v pekarnah (kruh in pecivo) ter v  gostinskih obratih (pijača, napitki in sladoled). Nadzor izdajanja računov – ZBUDIMO SE was last modified: 3 marca, 2015 by Data d.o.o.

Vse o nadomestilu za čas bolniške odsotnosti

Novi Zakon o delovnih razmerjih, ki je bil sprejet 12.4.2013, je uredil tudi primere, ko delodajalec delavcem ne izplača nadomestil plač za čas bolniške odsotnosti v zakonsko oziroma pogodbeno določenem roku in se izplačujejo v breme zdravstvenega zavarovanja za delavce, ki so zaradi bolezni ali poškodbe odsotni dlje kot 30 dni. Vse o nadomestilu za čas bolniške odsotnosti was last modified: 5 januarja, 2018 by Data d.o.o.

Kaj je dobro vedeti o davčnem inšpekcijskem nadzoru – II. del

Nadaljujemo članek “Kaj morate vedeti  o davčnem inšpekcijskem nadzoru“. Kraj in čas opravljanja davčnega nadzora Nadzor davčnega organa mora potekati v poslovnih prostorih zavezanca za davek, ki opravlja dejavnost, lahko pa tudi v poslovnih prostorih, kjer se zanj vodijo oziroma hranijo poslovne knjige in druge evidence, če se te ne vodijo oziroma hranijo pri njem, oziroma v prostorih pooblaščenca, ki ga je določil zavezanec za davek. V primeru, da poslovni prostor ni Nadaljuj z branjem