Go to Top

Bilanca stanja in poslovni izid

Podaljšan rok za oddajo

Bilanca stanja in poslovni izid – rok za oddajo bo podaljšan! Vlada RS je namreč na sredini (17.3.) seji sprejela, da se rok za oddajo podaljša iz 31. marca na 30. april. 2021.  Vendar pozor – spremembe mora potrditi še Državni zbor RS!

Informativni izračun plače

Vlada le prisluhnila računovodjem in zavezancem

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Računovodski servisi so že dlje časa opozarjali na izredne razmere pri pripravi poročil in obračunov ter prosili za podaljšanje rokov. Sprva naj Vlada ne bi predvidela podaljšanja rokov, sedaj pa je le uslišala računovodje in zavezance. S predlogom amandmajev Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 se med drugim podaljšujejo roki za oddajo. Tako se bilanca stanja in poslovni izid ter  davčni obračun lahko odda do 30. aprila 2021.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Bilanca stanja za 2019 – kaj je vlada sprejela?

Vlada je soglašala s predlogom amandmaja k 2. členu, ki ga je predlagalo Ministrstvo za pravosodje, in s predlogom amandmajev za 5.a, 5.b, 5.c, 5.č in 5.d člen, ki jih je predlagalo Ministrstvo za finance. Skladno z amandmaji se bo zasebnim subjektom za en mesec (do 30. aprila 2021) podaljšal rok za predložitev poročil AJPES, prav tako za en mesec (do 30. aprila 2021) se bo podaljšal rok za predložitev davčnega obračuna, rok za priglasitev davčne osnove pa se bo uskladil z roki za predložitev davčnega obračuna.

KJE BOMO LAHKO KORISTILI 100€ TURISTIČNIH BONOV?

Kaj je bilanca stanja?

Bilanca stanja je računovodsko poročilo, ki izkazuje premoženje poslovnega subjekta (sredstva) na eni strani ter vire financiranja tega premoženja (obveznosti) na drugi strani na presečni datum, običajno na zadnji dan poslovnega leta za katerega se sestavlja. Bilanca stanja je v računovodskem jeziku znana tudi kot izkaz finančnega stanja. Bilanca stanja se pripravi na koncu računovodskega obdobja, letnega ali četrtletnega; nahaja se v letnem poročilu.

Pravni nasvet

Poslovni izid izkazuje dobičkonosnost

Bilanca stanja pa ni edina obveznost. Vsak poslovni subjekt mora namreč izdelati tudi izkaz poslovnega izida, ki prikazuje celoten rezultat delovanja za določeno obdobje (običajno za poslovno leto) posameznega podjetja ali samostojnega podjetnika. Poenostavljeno – prikaže, ali je podjetje ali samostojni podjetnik poslovno leto zaključil z dobičkom ali z izgubo.

Želim se prijaviti na e-novice

Podaljšan tudi rok za predložitev nove zavarovalne osnove

Amandmaji še določajo, da zahtevi za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb ni treba prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje, temveč zgolj oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove, podaljšuje pa se tudi rok za predložitev nove zavarovalne osnove (prestavlja se na maj).

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja