Go to Top

Archives

Soglasje sosedov – ga za opravljanje dejavnosti potrebujete?

Soglasje sosedov za opravljanje mirne dejavnosti v večstanovanjski hiši Soglasje sosedov za opravljanje mirne dejavnosti v bloku je pogosto vprašanje bodočih podjetnikov, ki se zglasijo na individualnem podjetniškem svetovanju pred registracijo podjetja. Ste ravno pred ustanovitvijo podjetja? Za termin registracije nas pokličite na na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si! Opravljam prevajalske storitve in delam na računalniku od doma, moram komu sporočiti, da delam kot s.p. doma? Moram spremeniti svojo Nadaljuj z branjem

Kilometrina 2024 – kakšni zneski veljajo za 2024?

Kilometrina 2024 –  koliko znaša za prevoz na delo in z dela in koliko za prevoz na službenem potovanju? Izračunajte plačo našim kalkulatorjem! Kilometrina 2024 – kaj določa uredba? Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, se je spremenila v 2022. In sicer se je s 1. 7. 2022 povišala tako višina kilometrine za prevoz na delo kot Nadaljuj z branjem

Odprtje podjetja za tujce – lahko s.p. ali d.o.o.?

Odprtje podjetja za tujce je na DATA točki enak postopek kot pri odprtju podjetja za slovenske državljane. Tujci iz EU držav ali pa iz tretjih držav lahko odprejo ali s.p. ali d.o.o. na DATA točki. Seveda ob določenih pogojih. Kateri so ti pogoji? Kakšne dokumente potrebujejo tujci za odprtje podjetja? Lahko tuje podjetje odpre podjetje v Sloveniji? Tudi na DATA točki? Pokličite nas na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si za več Nadaljuj z branjem

Davek na darila – kdaj ga plača fizična in kdaj pravna oseba?

Davek na darila v zakonodaji Davek na darila ureja Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD). Pogledali bomo, kdaj davek na darila plača fizična in kdaj pravna oseba. V kolikor imate glede davkov dileme, se lahko obrnete na naše davčne svetovalce! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja se lahko naročite na 01 600 1530 ali na data@data.si. Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Kdaj davek na darila plača fizična oseba? Obdavčitev Nadaljuj z branjem

Pogodba iz delovnega razmerja – kaj vse mora vsebovati?

Pogodba iz delovnega razmerja je  temelj oz. osnova delovnega razmerja. Kaj vse je potrebno upoštevati pri pripravi pogodbe iz delovnega razmerja? Kaj mora pogodba iz delovnega razmerja vsebovati? Opravite informativni izračun plače! Kaj je pogodba iz delovnega razmerja? Gre za uradni dokument, s katerimi se delavec in delodajalec dogovorita o načinu sodelovanja – torej zaposlitvi. Pri pripravi pogodbe iz delovnega razmerja je potrebno upoštevati Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), kolektivno Nadaljuj z branjem

Zakon o računovodstvu in obvezna hramba listin

Zakon o računovodstvu med drugim določa hrambo poslovnih listin in knjigovodskih knjig Bistven akt, ki ga mora obvladati vsak računovodja, je Zakon o računovodstvu (ZR). Poleg tega pa ima vsako podjetje še Pravilnik o računovodstvu, v katerem opredeli, kako bo svoje knjigovodske listine in poslovne knjige sestavljalo, urejalo, nadziralo in hranilo. Pri tem pa mora upoštevati Zakon o računovodstvu. Če podjetje šele ustanavljate, nas pokličite za termin na 01 600 Nadaljuj z branjem

Ustanovitev gradbenega podjetja – gradbeništvo je v razmahu!

Ustanovitev gradbenega podjetja je pogosta odločitev bodočih podjetnikov, ki se odločijo na DATA točki ustanoviti podjetje. Registrirati s.p. ali d.o.o.? Pokličite nas na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si za več informacij ali rezervacijo termina registracije. Ustanovitev podjetja Odpreti s.p. ali d.o.o.? Podjetniki, ki se odločijo za ustanovitev gradbenega podjetja, se registrirajo kot samostojni podjetniki, večkrat pa ustanovijo tudi družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Katere gradbene dejavnosti opravljajo samostojni Nadaljuj z branjem

Letni dopust – vse kar morate vedeti

Letni dopust je pravica delavca Letni dopust je pravica, ki se pridobi že s samo sklenitvijo delovnega razmerja. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da vsakemu delavcu pripada dopust najmanj v obsegu 4 tednov, če dela 5-dnevni delovnik. Letni dopust pa je lahko ob izpolnjevanju dodatnih pogojev tudi daljši. Nekatere kolektivne pogodbe za zasebni sektor določajo maksimalen obseg letnega dopusta. Informativni izračun plače Kateri dejavniki določajo obseg letnega dopusta? Pri Nadaljuj z branjem

Bolniška odsotnost za samostojne podjetnike – po novem strošek do 30 dni!

Bolniška odsotnost za samostojne podjetnike – upravičenost do nadomestila od 31. dne dalje Bolniška odsotnost za samostojne podjetnike se obračuna glede na razlog zadržanosti. Enako kot pri zaposlenih je tudi bolniška odsotnost za samostojne podjetnike določena na novo od 1. 1. 2024 in je do 30 delovnih dni strošek samozaposlenega. Od 31. delovnega dne dalje pa preide v breme ZZZS (Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije). Še vedno je potrebno mesečno Nadaljuj z branjem

Pomoč sorodnika – kdo lahko pomaga podjetniku?

Pomoč sorodnika – kdo lahko pomaga in kako? Pomoč sorodnika podjetniku je dobrodošla že na samem začetku poslovanja podjetnika, saj mu pri obilici nalog, ki jih podjetnik sprejme nase, ko registrira podjetje, pomoč sorodnika še kako prav pride. Veliko vprašanj prejmemo podjetniški svetovalci podjetja DATA s strani aktivnih podjetnikov, ki nas sprašujejo ali jim lahko pri delu v podjetju pomaga brat, svakinja, dedek, vitalna babica. V nadaljevanju članka bomo pojasnili Nadaljuj z branjem

Prispevki za s.p. 2024 – letos znatno višji!

Prispevki za s.p. 2024 so precej višji kot so bili v letu 2023. Kako se izračunajo? Koliko bodo znašali? Ste ravno pred ustanovitvijo podjetja ? Za termin registracije nas pokličite na na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si! Ustanovite s.p. hitro in brezplačno! Vezani na povprečno plačo preteklega leta Prispevki za s.p. 2024 so vezani na povprečno plačo 2023. Ta je znašala 2.220,95 evra bruto. Ker se je ta v Nadaljuj z branjem

Odprtje sp za polovični delovnik – obstaja tudi ta možnost?

Odprtje sp za polovični delovnik Odprtje sp za polovični delovnik je možno, vendar pod določenimi pogoji. Kateri so ti pogoji? Odprtje sp lahko opravite tudi na DATA točki! Za termin registracije podjetja lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa uporabite obrazec na naši spletni strani. Ustanovitev podjetja na Dati je hitra in enostavna! Odprtje sp za polovični delovnik in plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje Podjetniški svetovalci Date večkrat s strani bodočih podjetnikov Nadaljuj z branjem

Davčni obračun za normirance 2023 – veste, kako ga pripraviti?

Davčni obračun za normirance 2023 – ne pozabite na oddajo! Davčni obračun za normirance 2023 morajo pripraviti podjetniki, ki poslujejo z normiranimi odhodki. Kako in do kdaj ga oddate? Kakšne so kazni, če ga ne oddate? Ste normiranec in je davčni obračun za normirance 2023 tema, za katero bi potrebovali posvet? Obrnite se na naše računovodske in davčne svetovalce. Za termin strokovnega plačljivega svetovanja lahko pokličite na  01 600 1530 ali Nadaljuj z branjem

Promocija zdravja na delovnem mestu – vse obveznosti delodajalca

Promocija zdravja na delovnem mestu je obvezna v skladu z delovnopravno zakonodajo. Po drugi strani pa promocija zdravja na delovnem mestu vpliva na dobro počutje zaposlenih. Kakšne so obveznosti delodajalca pri tem ter kako načrtovati promocijo zdravja? Ne spreglejte tudi, da opustitev obveznosti iz tega naslova in ne sprejem načrta v podjetju, t.j. promocija zdravja na delovnem mestu, pomeni kršitev delovnopravne zakonodaje. Naši pravni svetovalci vam lahko podajo ustrezne informacije Nadaljuj z branjem