Go to Top

Zaposlujete? – Veste kaj morate postoriti pred iztekom koledarskega leta?

Bliža se konec koledarskega in s tem tudi poslovnega leta, kar pomeni, da ste vsi, ki zaposlujete zavezani v skladu z delovnopravno zakonodajo postoriti določene obveznosti. Katere, pa si preberite v nadaljevanju.

Informativni izračun dohodnine

Pregled izrabe letnega dopusta zaposlenih

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) sicer ne zavezuje podjetij, ki zaposlujete, da bi morali pred iztekom koledarskega leta opraviti pregled stanja izrabe letnega dopusta. Vendar pa je priporočljivo, da vsa podjetja, ki zaposlujete seznanite delavce o številu preostalih dni letnega dopusta, ki jih niso pokoristili oz. ne nameravajo pokoristiti v tekočem koledarskem letu.

12. Dnevi podjetništva 2019

Če podjetja, ki zaposlujete, opravite pregled izrabe letnega dopusta, boste lažje načrtovali letni razpored delovnega časa. Ni pa ta podatek pomemben samo za delodajalca, temveč tudi za delavca. Število dni letnega dopusta, ki se smejo prenesti v naslednje koledarsko leto je praviloma omejeno. Pravniki Data d.o.o. priporočajo, da tista podjetja, ki zaposlujete ta vprašanja uredite s Pravilnikom o letnem dopustu.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Letni razpored delovnega časa

ZDR-1 nalaga delodajalcem, da mora pred začetkom koledarskega leta oziroma poslovnega leta sprejeti letni razpored delovnega časa. O letnem razporedu delovnega časa je potrebno delavce obvestiti, in sicer pred pričetkom koledarskega leta.

Z letnim razporedom delovnega časa se delodajalec seznani, kateri delavci bodo v prihajajočem koledarskem letu dopolnili starost, pri katerih se zahteva soglasje za delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden (nočno delo, neenakomerno razporejeni delovni čas, nadurno delo). Starejši delavci morajo namreč dati soglasje za opravljanje del  v prej omenjenih izrednih primerih. Na ta način bo delodajalec lahko preveril pripravljenost npr. starejših delavcev za delo in bo tako lažje razporedil delovni čas. Varovane pa so tudi druge kategorije delavcev (npr. nosečnice).

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Prav tako je potrebno pri letnem razporedu časa upoštevati neizrabljene dopuste.

Pisni obračun plače za preteklo leto

ZDR-1 določa, da  je delodajalec dolžan najkasneje do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto. Iz navedenega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov. V primeru, da delodajalec delavcu ne izda pisnega obračuna plače, predstavlja takšno dejanje prekršek. Denarna kazen pa se giblje med 3.000 in 20.000 EUR, odgovorno osebo pa doleti globa med 450 in 200 EUR.

Pravni nasvet

Zaposlujete med letom? Plačilo sorazmernega dela regresa za letni dopust

ZDR-1 določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust do konca junija tekočega koledarskega leta. Zaposlujete med letom? Kako je z delavci in izplačilom regresa, ko se pri delodajalcu le-ti zaposlijo med letom? Zakon sicer ne določa do kdaj je delodajalec v takšnem primeru delavcu dolžan izplačati regres. Vendar pa je možno:

  1. mesečno izplačilo 1/12 zneska regresa za letni dopust ali
  2. enkratno izplačilo zneska sorazmernega dela regresa za letni dopust ob koncu koledarskega leta.

Delodajalci, ki zaposlujete delavce morate ravnati v skladu z delovnopravno zakonodajo. V kolikor ne, ste v večini primerov v prekršku.  Kršitve zgoraj navedenih obveznosti (tiste, ki so obvezne po zakonu), predstavljajo prekršek. Da bi se izognili visokim globam, vam pravniki Data d.o.o. svetujemo, da to storite še pred prihodom inšpekcije.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja