Go to Top

Vitko poslovanje – kaj to sploh pomeni?

Vitko poslovanje ima za glavni cilj odstranitev vsega, kar izdelku ali storitvi ne dodaja vrednosti. Princip vitkega podjetništva temelji na treh glavnih iztočnicah: hitremu vstopu na tržišče, neprestanemu preverjanju učinkovitosti poslovnega modela ter vzdrževanju čim nižjih stroškov.

Informativni izračun dohodnine

Nastal je kot direkten odziv na princip hitre rasti, ki se v svojem bistvu osredotoča le na rast, ne pa toliko na profitabilnost, saj se je ta v preteklosti že večkrat izkazal na neupešnega. Vitko podjetništvo se namreč raje kot na rast osredotoča na profit, kar zagotavlja dolgoročno uspešnost in obstoj podjetja.

Kaj sploh pomeni »Vitko poslovanje«?

Vitko poslovanje je danes prepoznano kot najboljša strategija za nenehni trajni napredek in izboljšave v poslovanju podjetij. Z uporabo vitkosti lahko vsako podjetje, ne glede na velikost in področje dela, izboljša svoje poslovanje.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Vitkost pomeni izvajati procese pametneje, po zahtevah kupca (naročnika) in bolje, v krajšem času, z manj zalogami, uporabo manj prostora, manj viri, z več vrednosti za kupca ter narediti aktivnosti prav že prvič, z odstranjevanjem vseh vrst izgub iz procesov.

Predstavitev aktualnih javnih razpisov

Vitko poslovanje zahteva neprekinjeno sodelovanje vseh udeležencev procesa v smeri nenehnih izboljšav. S pomočjo uporabe orodij vitkosti izboljšamo procese proizvajanja/izvajanja storitev ter povečamo kakovost, učinkovitost proizvajanja in uspešnost poslovanja. Nujno je, da v nenehne izboljšave sistematično vključimo svoje zaposlene in povečamo tudi njihovo zadovoljstvo. Vitko poslovanje se najprej osredotoča na same poslovne procese v podjetju, šele posledično pa na izdelke/storitve, ki so rezultat procesov. Vitko poslovanje govori o uvajanju najboljših praks v naše poslovanje in nenehnem napredku ter kondiciji procesov v organizaciji kot tudi o mentalni kondiciji, to je o načinu razmišljanja sodelavcev (vodilnega kadra) in vrednotah v podjetju.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Vitko poslovanje ima številne pozitivne učinke

Pozitivni učinki uporabe strategije vitkega poslovanja na podjetje so naslednji:

 1. višja učinkovitost procesov v proizvodnji, administraciji in podpornih službah;
 2. manj izgub vseh virov v procesih;
 3. izboljšana motiviranost zaposlenih;
 4. boljša kakovost storitev in višja lojalnost kupcev (odjemalcev);
 5. manj odvečnega dela v procesih;
 6. krajši taktni časi (manj časa za opravljanje nalog, procesiranje);
 7. boljše izkoriščanje obstoječih kapacitet;
 8. skrajšanje časa izvajanja procesov (večja pretočnost, odzivnost);
 9. povečanje zadovoljstva uporabnikov;
 10. boljša administrativna podpora poslovanju in višja administrativna učinkovitost;
 11. manj režijskih stroškov;
 12. boljša preglednost nad procesi (vizualiziramo procese);
 13. manjša odvisnost od preskušanja in ocenjevanja, ukrepanje na podlagi dejstev;
 14. večja produktivnost, manj stroškov, večja stroškovna učinkovitost;
 15. boljša cenovna konkurenčnost na trgu;
 16. ustvarimo stabilno platformo in maksimiziramo učinkovitost, produktivnost;
 17. hitreje se učimo in dosežemo nenehni napredek;
 18. ustvarimo nove priložnosti za raznovrstne procesne inovacije, saj inovativnost (posameznika, timov, organizacije, družbe) vedno bolj postaja pogoj konkurenčnosti ter s tem poslovnega, osebnega in narodnega preživetja.

Vitko poslovanje s ciljem doseganja kakovosti poslovnega procesa

Cilji vitkega poslovanja so:

 1. čim preprostejše obvladovanje procesov z manj človeškega napora;
 2. čim manj izgub v procesih (čakanje, zaloge, transport, preveč vrednosti, prevelika proizvodnja, gibanje, popravila, napačno vključeni/vodeni sodelavci);
 3. postati visoko odziven na zahteve kupcev (naših odjemalcev);
 4. proizvajati izdelke oziroma izvajati storitve vrhunske kakovosti;
 5. proizvajati izdelke oziroma izvajati storitve najučinkovitejše in gospodarno.

Pravni nasvet

Nepovratna sredstva za vitko poslovanje

Odprt je javni razpis, preko katerega je mogoče pridobiti nepovratna sredstva za izboljšanje konkurenčnosti podjetij preko procesnih izboljšav (prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje in vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, dizajn management itd.). Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki uvajajo vitko poslovanje, lahko za svetovalne storitve pridobijo do 20.000,00 EUR nepovratnih sredstev (50% sofinanciranje).

Povečajte si torej možnost uspeha na javnem razpisu s tem, da pravočasno pristopite k pripravi potrebne dokumentacije. Rezervirajte si termin za svetovanje na razpisi@data.si ali nas pokličite na 01 600 15 46.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja