Go to Top

Zaposlovanje invalidov: Kakšne so davčne olajšave?

Če se vaše podjetje odloči za zaposlovanje invalidov, lahko koristite različne davčne olajšave. Prav tako pa podjetjem, ki so invalidom prijazna, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podeljuje posebne nagrade.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Kako poteka registracija podjetja?

Več informacij

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Če zaposlite osebo s statusom invalida, s 100-odstotno telesno okvaro ali gluho osebo, zanjo lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove. To lahko uveljavljate zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali zavezanci po Zakonu o dohodnini. Pri uveljavljanju davčnih olajšav vam je lahko v pomoč davčno svetovanje, ki ga nudimo na Dati.

Davčno olajšavo lahko uveljavljate za zaposlovanje invalidov, ki sodijo v eno od naslednjih skupin:

  • imajo status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI),
  • imajo 100-odstotno telesno okvaro ali
  • so gluhe osebe.

Kakšne so torej davčne olajšave za zaposlovanje invalidov?

  • Za zaposlitev osebe s statusom invalida po ZZRZI: znižanje davčne osnove v višini 50 odstotkov plače zaposlene osebe ali znižanje davčne osnove v višini 70 odstotkov plače zaposlene osebe. (Pogoj za višje znižanje davčne osnove: če podjetje zaposluje invalide po ZZRZI nad predpisano kvoto in njihova invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu.)
  • Za zaposlitev osebe s 100-odstotno telesno okvaro: znižanje davčne osnov v višini 70 odstotkov izplačane plače zaposlene osebe.
  • Za zaposlitev gluhe osebe: znižanje davčne osnove v višini 70 odstotkov plače zaposlene osebe.

Prijava na izobraževanje

Obstaja pa tudi možnost, da se odločite za ustanovitev podjetja, ki bo imelo status t. i. invalidskega podjetja. Le-tega si lahko pridobite s posebno vlogo, ki se jo vloži na MDDSZ. Obrazec vloge ni predpisan, mora pa vsebovati določene sestavne dele. V dopisu mora biti pojasnjena želja po pridobitvi statusa invalidskega podjetja, priložen pa mora biti tudi poslovni načrt. V njem mora med drugim biti opisan program dela bodočega invalidskega podjetja. Kako sicer poteka sama registracija podjetja, razlagamo na brezplačnem seminarju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Nagrade za zaposlovanje invalidov

zaposlovanje invalidovMinistrstvo (MDDSZ) je objavilo javni natečaj za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2016. Nagrade in priznanja za zaposlovanje invalidov se podeljujejo enkrat letno. So posebna oblika družbenega priznanja delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov.

Letno se podeli pet nagrad delodajalcem za zaposlovanje invalidov in to po eno za štiri skupine družb po Zakonu o gospodarskih družbah: posebej za mikro, majhne, srednje in velike družbe. Posebej se eno letno nagrado podeli tudi družbi, ki posluje kot invalidsko podjetje. Predloge za nagrade zbira Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije do 14. avgusta 2017.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja