Go to Top

Zaposlovanje državljanov BiH: zamuda

Zaposlovanje državljanov BiH v Sloveniji bo v naslednjih dneh potekalo počasneje

Zaposlovanje državljanov BiH poteka v skladu s Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine. Poteka na podlagi  zaposlovanja državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji. Z Agencije za delo in zaposlovanje BiH,  so nas obvestili, da do 7. septembra 2018 zaradi odsotnosti ne bodo mogli tekoče izvajati svojih nalog.  Gre za preverjanje pogojev in potrjevanje predlaganih kandidatov, brez česar izdaja delovnih dovoljenj ni možna.

Zato obveščamo vse delodajalce, ki so v  avgustu začeli s postopkom zaposlitve delavcev na podlagi Sporazuma z BIH, da se bodo postopki zaposlitve podaljšali vsaj za 15 dni.

Zaposlovanje državljanov BiH v Sloveniji

Zaposlovanje državljanov BiH v Sloveniji poteka na podlagi sporazuma med obema državama . Ta celovito ureja pogoje in postopke zaposlovanja. Za zaposlitev državljanov BiH na podlagi sporazuma so potrebna delovna dovoljenja, ki jih izdaja Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ). Takšno delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota.

Postopek zaposlitve po sporazumu

Postopek izbire delavca migranta iz BiH se začne na pobudo delodajalca.  Ta pri Zavodu RS za zaposlovanje prijavi prosto delovno mesto. Če ima delodajalec že znanega kandidata, lahko sočasno s prijavo potrebe vloži tudi vlogo za izdajo delovnega dovoljenja. Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje delodajalec plača upravno takso. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj eno leto. Več o postopku zaposlovanja državljanov BiH smo že pisali.

>> V podjetju Data vam nudimo tudi kadrovsko svetovanje, kjer boste dobili odgovore na morebitna vprašanja, vezana na zaposlovanje tujih državljanov. Predlagamo, naj vam naši pravniki pomagajo pri sestavi pogodb o zaposlitvi, da bo razmerje med vami in delavcem zanesljivo urejeno v skladu s slovensko delovnopravno zakonodajo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja