Go to Top

Zaposlitev invalida – kaj to pomeni za podjetje?

Zaposlitev invalida spodbuja država. Gre za eno izmed politik, ki poteka za ukrepe zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela. Namen državnih ukrepov je invalidom omogočiti uspešnejšo rehabilitacijo, delodajalce pa finančno vzpodbuditi k odločitvi za zaposlitev invalida. V Sloveniji je bilo v lanskem letu delovno aktivnih kar 35.510 invalidov, kar predstavlja več kot 3% delovno aktivnega prebivalstva.

Brezplačna registracija podjetja

Ste morda v fazi odpiranja podjetja? Registrirate ga lahko na Dati. Postopek je enostaven in hiter. Če pa imate pred registracijo še vprašanja ali dileme, se lahko obrnete na naše podjetniške svetovalceSvoj termin za posvet lahko rezervirate na 01/600-1530 ali pa nam pošljete elektronsko pošto na data@data.si.

Informativni izračun plače

Zaposlitev invalida kot dolžnost delodajalca

V Sloveniji je vzpostavljen kvotni sistem zaposlovanja invalidov. To pomeni, da je vsak delodajalec, ki zaposluje več kot 20 ljudi, dolžan izpolniti svojo kvoto. To lahko stori na dva načina – ali zaposli invalida ali pa plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Če se delodajalec ne odloči za zaposlitev invalida, mora plačati v sklad prispevek v višini 70% minimalne plače, za vsakega invalida, ki bi ga po kvotnem sistemu moral imeti zaposlenega.

Delodajalec, ki kvote ne izpolnjuje, lahko zniža strošek plačila prispevkov v sklad tako, da sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z enim od invalidskih podjetij.

Popoldanski s.p. – kot dodaten zaslužek!

Prispevki za s.p. 2023

Zaposlitev invalida za polni ali krajši delovni čas?

Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi z invalidno osebo moramo biti pozorni na omejitve, ki jih pogojuje določena stopnja invalidnosti. Odločba invalidske komisije posameznika opredeli v eno izmed treh kategorij invalidnosti. Zaposlitev invalida I. kategorije ni možna, saj takšna oseba dela ni sposobna opravljati. Glede na uvrstitev invalida v II. ali III. kategorijo, pa se z invalidno osebo sklene pogodba o zaposlitvi za polni ali krajši delovni čas ter določi morebiti potrebno usposabljanje za delovnega invalida. V kolikor delodajalec na prosto delovno mesto zaposli invalida, ni zavezan k javni objavi prostega delovnega mesta.

Že sam akt o sistematizaciji delovnih mest pri delodajalcu mora vsebovati navedbo, katero delovno mesto je primerno za invalide. Če pa je potrebno delovno mesto prilagoditi invalidni osebi, lahko delodajalec zahteva tudi povračilo stroškov, ki mu nastanejo.

Dnevnice – koliko znašajo v 2023?

Zaposlitev invalida in obveznosti delodajalca

Prav tako kot vsak nov zaposleni, mora tudi invalid opraviti zdravniški pregled, preden prične z delom pri novem delodajalcu. Na omenjeni pregled pa mora invalid s seboj prinesti odločbo ZPIZ o zmožnosti za delo. Omenjeno odločbo pa mora delodajalec priložiti tudi vlogi za prijavo invalida v sistem zdravstvenega zavarovanja (M1).

Če imate vprašanje glede možnosti zaposlitve invalida ali s tem povezanimi postopki, se obrnite na naše pravne svetovalce. Za termin posveta se naročite na tel. številki 01/600-1530 ali po elektronski pošti data@data.si.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na naše e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja