Go to Top

Zakonodaja za podjetnike – katere vse predpise morate poznati?

Zakonodaja za podjetnike pomeni pravno podlago za ustanovitev in zakonito poslovanje gospodarskega subjekta. V članku smo pripravili pregled zakonodaje, ki je “obvezno čtivo” za podjetnike pred registracijo podjetja ter tudi po sami registraciji! Za pomoč pri tolmačenju vseh zakonov so vam lahko tudi naši pravni svetovalci! Za termin plačljivega svetovanja pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si.

Ustanovite svoje podjetje!

Pred registracijo podjetja je zakonodaja za podjetnike obvezno branje

Zakonodaja za podjetnike v Sloveniji obsega več kot 40 zakonov, ki določajo pravila, ki jih mora pri ustanovitvi in poslovanju podjetja upoštevati vsakdo, ki registrira podjetje. Krovni zakon na področju ustanavljanja gospodarskih subjektov je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). V njem so po členih razložena pravila za ustanovitev gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Predavatelji na seminarjih v podjetju DATA vedno poudarjamo bodočim podjetnikom, da preden se odločijo za obliko poslovnega subjekta, s katero bodo poslovali na trgu, pregledajo člene ZGD-1, ki podrobno opredeljujejo pogoje za ustanovitev poleg ostalih oblik tudi samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo. To sta dve obliki podjetij, registracijo katerih lahko opravijo na DATA točki. Za ustanovitev podjetja lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

Informativni izračun plače

Zakonodaja za podjetnike, ki jo je potrebno poznati pred registracijo podjetja

Med splošne predpise, ki jih je poleg Zakona o gospodarskih družbah dobro poznati v obdobju priprave na podjetniško pot so:

 1. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
 2. Zakon o sodnem registru (ZSReg)
 3. Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register
 4. Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)
 5. Obrtni zakon (ObrZ)
 6. Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)
 7. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1)
 8. Kazenski zakonik (KZ-1)
 9. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD)

Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec sp?

podjetniško svetovanje

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Zakonodaja za podjetnike vključuje tudi predpise, s katerimi se srečajo po ustanovitvi podjetja

Ta zakonodaja za podjetnike vključuje predpise s področja trga dela, zaposlovanja in socialne varnosti:

 1. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
 2. Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKoIP)
 3. Kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti (KP)
 4. Zakon o minimalni plači (ZMinP)
 5. Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)
 6. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)
 7. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
 8. Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
 9. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)
 10. Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT)
 11. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
 12. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
 13. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-2)

Rezervirajte termin za registracijo podjetja pri nas!

Predpise s področja poslovanja in pogodbenih razmerij

Zakonodaja za podjetnike, ki jo morate poznati s področja poslovanja in pogodbenih razmerij je:

 1. Obligacijski zakonik (OZ)
 2. Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)
 3. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 4. Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)
 5. Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP)
 6. Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)
 7. Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT)
 8. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP)
 9. Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP)
 10. Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
 11. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

Postanite stranka našega računovodskega servisa Data!

Predpise z davčnega in finančnega področja:

Zakonodaja za podjetnike z davčnega in finančnega področja:

 1. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
 2. Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDAVPR)
 3. Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
 4. Zakon o posebnem davku na določene prejemke (ZPDDP)
 5. Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)
 6. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
 7. Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
 8. Zakon o finančni upravi (ZFU)

Kilometrina 2023

Kako se v praksi izvaja zakonodaja za podjetnike, redno pregledujejo inšpekcijske službe

Vidimo, da je zakonodaja za podjetnike zelo obširna. Zaradi množice zakonov, podzakonskih in drugih predpisov, se podjetniki dostikrat ne znajdejo v množici pravil. Prav tako nimajo časa biti na tekočem z vsemi predpisi, ki se spreminjajo. Je pa to nujno, če želijo poslovati v skladu z veljavno zakonodajo. Pri poslovanju v skladu z zakonodajo podjetnike namreč nadzira 25 inšpektoratov in inšpekcijskih služb v Sloveniji. Zato vam predlagamo, da se obrnete na našo ekipo strokovnjakov. V našem podjetju imamo svetovalce z davčnega, pravnega ter računovodskega področja. Podjetniki, ne oklevajte! Pišite na data@data.si ali pokličite na 01/600-1530 za ponudbo za svetovanje!

Ostanite na tekočem: prijavite se na Datine e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja