Go to Top

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – kaj bo drugače glede A1?

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev doživlja nekatere spremembe. Nov zakon je namreč potrdil državni zbor. Med drugim se črta določa o znižanju davčne osnove za prispevke za nekatere napotene delavce. Kaj bo drugače glede potrdila A1?

Pretvorite vašo bruto plačo v neto z našim kalkulatorjem!

Črtana določba v Zpiz-2

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev med drugim črta določbo v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta je do zdaj omogočala znižanje davčne osnove za plačilo prispevkov za določene napotene delavce na zakonski minimum. To za napotene delavce v primerjavi z delavci, ki prejemajo enako bruto plačo v Sloveniji, pomeni nižje pokojnine. Za državo pa nižji priliv v pokojninsko blagajno. Za sosednje države to pomeni nelojalno konkurenco. Zaradi tega je bil na ravni EU sprožen postopek zoper Slovenijo.

Veste, kakšen regres vam pripada v 2023?

pravno svetovanje

 Normirani s.p. 2023 – kaj se je spremenilo?

Del zakona v veljavi šele z letom 2024

Rešitev bo zvišala stroške delodajalcev. Zato je bil na ESS lani dosežen dogovor, da bo ta del zakona v veljavi z letom 2024. V tem času bi naj ministrstvo za finance preučilo možne rešitve, da bi bile obremenitve za podjetja in delavce enakovredne tistim v konkurenčnih državah. Nov zakon o čezmejnem izvajanju storitev je dostopen na tej povezavi. Zakon o čezmejnem izvajanju storitev bo začel veljati z 18. 4. 2023. Določbe šestega odstavka 1. člena, II. poglavje, V. poglavje, drugi, četrti, sedmi in deseti odstavek 26. člena ter 34. člen pa se začnejo uporabljati 1. 1. 2024.

Več glede pogojev za pridobitev potrdila A1 vam lahko svetujejo naši pravni svetovalci! Ti vam lahko tudi pomagajo pri pridobitvi potrdila A1 ali tolmačenju novega zakona. Za ponudbo lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

 Preberite tudi – Kilometrina 2023 – kakšni zneski veljajo?

Kaj je potrdilo A1?

Nov zakon o čezmejnem izvajanju storitev ureja tudi postopke za podjetja, ki imajo sedež v Sloveniji in izvajajo čezmejne storitve v najmanj dveh državah hkrati ali zaporedoma. Ti postopki v “starem” zakonu niso predvideni. Natančneje so tudi določena pravila in postopek za pridobitev potrdila A1. Tega izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Gre za dokazilo, da delodajalec za napotenega delavca plačuje socialne prispevke. Gre torej za dokument, ki potrjuje, da je napoteni delavec v času opravljanja dela v tujini še vedno zaposlen oz. obvezno zavarovan v Republiki Sloveniji.

Preberite še – EMŠO in davčna številka – kdaj ju tujec potrebuje v Sloveniji?

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – kaj se med drugim spreminja?

Kaj se med drugim spreminja? Spremembe bodo pri napotenih delavcih oz. samozaposlenih oseba iz tretjih držav. Napoteni delavci oz. samozaposlene osebe, ki so državljani tretjih držav, lahko čezmejno opravljajo storitve v drugih državah članice EU zgolj na podlagi veljavnega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo oz. dovoljenja za prebivanje, ki je izdano za namen zaposlitve, samozaposlitve ali delo. To pod pogojem, če ima tujec ustrezno soglasje zavoda za zavarovanje. Kaj to pomeni? Ne morejo delati na podlagi potrdila o vloženi vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Spremembe bodo tudi pri nadzoru. Nadzor bo v primeru dvoma o opravljanju dejavnosti po izdaji potrdila A1 v okviru svojih pristojnosti izvajal inšpektorat za delo. Nad samozaposlenimi osebami pa bo nadzor izvajala finančna uprava. Enako velja tudi za nadzor nad pravnimi osebami. Inšpektorat za delo nadzoruje delodajalce in tuje delodajalce. Furs pa nadzoruje samozaposlene osebe, nosilce gospodarske dejavnosti.

Ostanite na tekočem ter se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja