Go to Top

Za izvajanje del v območju državne ceste potrebujete soglasje

Za izvajanje del ob državni cesti morate pridobiti soglasje upravljavca javne ceste. V soglasju za izvajanje del se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del. Na primer želite obnoviti opuščeni in dotrajani kmetijski objekt ob regionalni cesti? Torej potrebujete soglasje za izvajanje del. Za dodatne informacije so vam na voljo naši pravni strokovnjaki.

Informativni izračun plače

Zakon o cestah (ZCes-1) določa, da je to soglasje potrebno, v kolikor bi izvajanje del oviralo ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečalo stroške njenega vzdrževanja.

Preden začnete v območju javnih cest podirati drevesa, izkopavati, vrtati in opravljati druga dela, na zemljiščih ali na objektih v območju javne ceste, se obrnite na pristojno Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Upravljavec državnih cest in državnih kolesarskih povezav je direkcija, če za določene ceste zakon ne določa drugače. Namreč v kolikor bi potrebovali soglasje za izvajanje del, pa brez soglasja upravljavca javne ceste na njej opravljate dela, vas lahko doleti visoka kazen.

Zakon o cestah predpisuje za nezakonito izvajaje del v območju državne ceste (torej brez potrebnega soglasja):

  • globo v višini 2.000 EUR za posameznika,
  • globo v višini 6.000 EUR za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in
  • globo v višini 2.000 EUR za odgovorno osebo pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Pravni nasvet

Kako do soglasja za izvajanje del ob državni cesti?

Vlogo za soglasje za izvajanje del vložite na pristojno Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Slednjo lahko pošljete po pošti ali vložite osebno. V vlogi se je potrebno opredeliti oziroma navesti:

  1. Namen pridobitve soglasja.
  2. Osebne podatke vlagatelja.
  3. Podatke o zemljišču/ objektu.
  4. Opis postopka.
  5. Priloge (npr. gradbeno dovoljenje za poseg, npr. projekt, elaborat,skica, situacijski načrt, kopija katastrskega načrta…).

Iz vloge mora biti jasno razvidno, kje, na kakšen način in v kakšnem obsegu se bodo izvajala dela. Vas zanima vpogled v zemljiško knjigo?

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Vlogo lahko vloži lastnik zemljišča, na katerem se bodo opravljala dela, investitorji del, izvajalci del, pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila.

Potrebno je plačilo takse v skladu z Zakona o upravnih taksah in ZCes-1, razen če vlagatelj ni taksni zavezanec.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali pa jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja