Go to Top

Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi veljajo posebna pravila, določena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Delodajalci se lahko zaradi različnih razlogov odločijo, da bodo enemu ali več delavcem odpovedali pogodbo o zaposlitvi. Pogodbo je mogoče odpovedati redno ali izredno.

Katera vrsta odpovedi je potrebna, je seveda odvisno od okoliščin posameznega primera. V vsakem primeru pa je potrebno paziti, da bo odpoved delavcu vročena na pravilen in zakonit način.

Informativni izračun dohodnine

Način vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca

Odpoved pogodbe se praviloma vroča v prostorih delodajalca. Če to ni mogoče, je odpoved mogoče delavcu vročiti tudi s poštno pošiljko. Le če delavec nima začasnega ali stalnega prebivališča v Sloveniji ali je na tem naslovu neznan, se odpoved lahko v zaprti ovojnici nabije na oglasno mesto, ki je dostopno delavcu, na sedežu delodajalca. V tem primeru se bo vročitev štela za opravljeno po preteku osmih dni od objave.

Če se delavcu odpoved vroča v prostorih delodajalca, jo je ta dolžan prevzeti. Tudi če delavec odkloni vročitev odpovedi, se bo štelo, da je bila vročitev s strani delodajalca opravljena. Če bi kasneje prišlo do spora, bo dokazno breme za vročitev na delodajalcu. Zaradi navedenega je priporočljivo, da je ob poskusu vročitve prisotna še ena oseba kot priča.

 

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

 

Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi – poseg Ustavnega sodišča v zakonsko ureditev

Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitviKer je eden izmed pogostih načinov vročanja odpovedi pošiljanje po pošti, je potrebno opozoriti na odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2017, s katero je to razveljavilo 4. odstavek 88. člena ZDR-1. Ta je določal, da se odpoved vroča s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov prebivališča delavca. Vročitev se je v tem primeru štela za opravljeno, ko jo je delavec prevzel. Če ni bila prevzeta v roku za sprejem, se je štela za vročeno po izteku osmih dni od dneva prvega poskusa vročitve.

V skladu z razveljavljeno odločbo je bila torej odpoved mogoča tudi s priporočeno pošiljko s povratnico. Osebna vročitev tako ni bila obvezna. V primeru nepravočasnega dviga pošiljke se je ta vrnila k pošiljatelju. Delavcu tako ni bilo zagotovljeno, da se seznani z vsebino pošiljke.

Pri osebni vročitvi teh težav ni. V primeru nepravočasnega dviga pošiljke se ta namreč pusti v hišnem predalčniku delavca.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Do sprejetja ustrezne ureditve je po odločitvi Ustavnega sodišča potrebno odpovedi vročati po pravilih pravdnega postopka. Za vročitev po pošti je tako potrebno uporabiti posebno ovojnico za vročanje po pošti v pravdnem postopku. Gre za ovojnico s predtiskanimi podatki in oznako »AR« »OSEBNO! ZPP«. Ovojnico je mogoče kupiti v nekaterih knjigarnah in večjih poštnih uradih.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja