Go to Top

Ureditev zdravstvenega zavarovanja posameznika in družinskih članov

Ureditev zdravstvenega zavarovanja in kritje stroškov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Ureditev zdravstvenega zavarovanja zagotavlja zdravstveno in socialno varnost posameznika, saj pokriva njegove stroške zdravljenja in oskrbe. Kritje stroškov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Prostovoljna zdravstvena zavarovanja pa se sklepajo pri komercialnih zavarovalnicah.

Informativni izračun plače

Ureditev zdravstvenega zavarovanja za tujce v Sloveniji: kakšen je postopek?

Pravice iz zdravstvenega zavarovanja posameznika in njegovih družinskih članov (če je njihovo zavarovanje vezano na zavezanca) so vezane na:

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

  • prijavo v zavarovanje in na plačilo ustreznega prispevka v obveznem zdravstvenem zavarovanju (kar krije le nujne in osnovne zdravstvene storitve) in
  • na to, ali se posameznik odloči za plačilo premije v prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (dopolnilna zavarovanja, turistična zavarovanja …).

Če ste tujec in imate v Sloveniji izdano dovoljenje za začasno prebivanje, je mogoča ureditev zdravstvenega zavarovanja:

  • preko zaposlitve ali dela – v primeru, da je namen bivanja v Sloveniji zaposlitev ali delo je ureditev zdravstvenega zavarovanja (obveznega) enako kot za vse ostale zaposlene tudi v tem primeru to obveznost delodajalca, in sicer z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi;
  • urejena na podlagi sporazuma o socialnem zavarovanju ali drugi mednarodni pogodbi;
  • ali dokazljiva z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (to možnost imajo državljani Evropske unije);
  • ali pa imate sklenjeno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji ali tujini, ki mora veljati na območju Slovenije, krije vsaj nujne zdravstvene storitve in velja za čas od vložitve prošnje do zaključka nameravanega bivanja v Sloveniji oziroma zaključka dela (če je vaš namen bivanja v Sloveniji zaposlitev ali delo).

Dovoljenje za delo in bivanje v Sloveniji

Ureditev zdravstvenega zavarovanja je obveznost delodajalca za vse zaposlene

S pričetkom delovnega razmerja je posameznik (po navadi) prijavljen le v obvezno zdravstveno zavarovanje. Nato mora še delodajalec poskrbeti za ureditev zdravstvenega zavarovanja zaposlenih s prijavo v obvezna socialna zavarovanja z obrazcem M-1.

Prijavna obveznost nastopi z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. Oziroma če gre za prijavo samostojnih podjetnikov in družbenikov, ki so poslovodne osebe, je prijavo potrebno vložiti v roku osem dni od dne, ko nastopi obveznost zavarovanja.

Pri tem je potrebno upoštevati, da obstajajo še druge izjeme oziroma odstopanja pri rokih za prijavo (po Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)), zato je najbolje, da se s konkretnim vprašanjem obrnete na našo pravno službo.

Zdravstveno zavarovanje – kako ga urediti v času krize?

Ureditev zdravstvenega zavarovanja: zaposlenemu morate vročiti potrdilo o prijavi!

Ureditev zdravstvenega zavarovanja zaposlenega delodajalec izkaže posamezniku z izročitvijo potrdila oziroma obrazca M1. Delodajalčeva obveznost je, da zaposlenemu v 15 dneh od nastopa dela izroči fotokopijo prijave kot dokaz o prijavi. To določa tako Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot ZMEPIZ-1-NPB1.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Ureditev zdravstvenega zavarovanja za družinske člane

Če ste zaposleni v Sloveniji in tako vključeni v obvezni zdravstveni sistem, se lahko po vas kot zavezancu zavarujejo tudi ožji in širši družinski člani, če imajo pravico bivanja v Sloveniji in izpolnjujejo druge zahtevane pogoje. Ureditev zdravstvenega zavarovanja družinskega člana omogoča obrazec M-DČ. Nosilec zavarovanja ga z vsemi potrebnimi prilogami na daljavo ali osebno odda na Območni enoti ZZZS.

Pravni nasvet

Rok za oddajo prijave, odjave spremembe zavarovanja družinskih članov

Prijavni rok za ureditev zdravstvenega zavarovanja družinskega člana je osem dni od nastanka pogojev za zavarovanje. Novorojenčka je potrebno prijaviti čim prej oziroma najpozneje do njihove starosti 60 dni.

Prav tako je potrebno javiti vsako spremembo posameznikovega podatka v zavarovanju v osmih dneh od nastanka spremembe. To pomeni tudi, da je potrebno urediti samo odjavo iz zavarovanja, če je prišlo do prenehanja pogojev za zavarovanje kot družinskega člana.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja