Go to Top

Zaposlitev pri delodajalcu iz tujine: kakšne so moje obveznosti?

Zaposlitev pri delodajalcu iz tujine – kako si jo iskati, kako poteka postopek zaposlovanja in davki

Zaposlitev pri delodajalcu iz tujine zna biti zelo privlačno. Zaposlitev pri delodajalcu iz tujine pomeni nove delovne izzive, novo okolje, nove dosežke in uspehe, nenazadnje pa tudi izboljšanje finančnega položaja. Zaposlitev pri delodajalcu iz tujine so »sanje« marsikaterega mladeniča oziroma mladenke, ki se šele podaja na svojo poslovno pot. Slovenski trg je majhen, zato veliko mladih razmišlja, da bi se zaposlili v tujini. Če si želite zaposlitev v tujini, je potrebno tudi vedeti, kako postopati in to realizirati.

Informativni izračun plače

Zaposlitev pri delodajalcu iz tujine – kako iskati delodajalca?

Lahko iščete od doma preko različnih spletnih portalov  oziroma aplikacij (npr. LinkedIn). Nenazadnje lahko naslovite zaposlitveno pismo z vsemi certifikati ter priporočili preteklih delodajalcev preko spletne strani podjetja, kjer se vam zdi delo privlačno.

Informativni izračun dnevnice

Zaposlitev pri delodajalcu iz tujine – kakšni so prvi koraki?

Zaposlovanje pri delodajalcu iz tujine poteka po naslednjem postopku:

  1. odjava uradno prijavljenega stalnega prebivališča v Sloveniji (v primeru odhoda za daljši čas);
  2. ureditev rezidentskega statusa za davčne namene. V ta namen na pristojnem finančnem uradu oddate vlogo;
  3. ureditev zavarovanja;
  4. preveriti ali je potrebno urediti delovno dovoljenje (npr. za delo izven EU);
  5. predhodno se je potrebno pozanimati o sami državi in o zaposlovanju v tej državi, kjer bi iskali zaposlitev (npr. kakšni so pogoji za priznavanje vaših poklicnih kvalifikacij).

Pravni nasvet

Zaposlitev pri delodajalcu iz tujine in kakšne so obveznosti zavarovanca, so odvisne predvsem od tega, kako ima zavarovanec urejen rezidentski status.

Zaposlitev pri delodajalcu iz tujine, če je ta iz države članice EU, EGP ali Švici, zavarovanec pa delo opravlja v Sloveniji:

Zaposlitev pri delodajalcu iz tujine, če je ta iz države članice EU, EGP ali Švice, je enostavnejša zaradi prostega pretoka delavcev v EU, če:

 • je sedež delodajalca v drugi državi članici EU, EGP ali Švici,
 • se delo opravlja v Republiki Sloveniji,
 • zavarovanje v Republiki Sloveniji do polnega delovnega časa ali za polni delovni čas.

Kakšen je potemtakem obračun prispevkov?

V tem primeru ima zavarovanec urejeno obvezno zavarovanje po zavarovalni podlagi 114. Prispevki se obračunajo od bruto osnove. Glede na to, da se zavarovanca, ki je zavarovan po podlagi 114, obravnava kot samozaposleno osebo, mora slednji plačati svoje ter delodajalčeve prispevke. Slednji mora FURS predložiti napoved davka. Ne-predložitev zahtevane davčne napovedi, pomeni prekršek in se kaznuje z globo od 250 do 400 eurov.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja