Go to Top

Izročitev obrazcev M1 in M2 je obvezno

Izročitev (potrdilo obrazca M1) in izročitev (potrdilo obrazca M2) zaposlenemu je obveznost delodajalca. To je določeno v skladu z Zakonom, ki ureja delovna razmerja (ZDR-1) in Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1-NPB1).

Se poigravate z idejo o svojem poslu?

Na SPOT točki Data lahko ustanovite d. o. o. ali pa se odločite za ustanovitev s. p..

Postopek je enostaven in brezplačen. Pri njem je pomembno predvsem to, da pravilno izberete dejavnosti, s katerimi se boste v vašem podjetju ukvarjali.

In ne pozabite: dober računovodja je pametna naložba.

 

Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec, je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave (potrdilo obrazca M1) v 15 dneh od nastopa dela. prav tako pa je delodajalec dolžan delavcu oziroma zavarovancu izročiti kopijo potrdila o odjavi (potrdilo obrazca M2) iz zavarovanja, in sicer v roku 15 dni od prenehanja delovnega razmerja.

Informativni izračun plače

Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1-NPB1) v 30. členu ureja potrdilo oziroma obvestilo o vloženi prijavi in odjavi zavarovanja.

Kako bo delodajalec izkazoval izročitev obrazcev M1 in M2, je sicer stvar dokazovanja delodajalca. Priporočljivo je, da delodajalec, za svojo evidenco in dokazovanje, ob izročitvi kopije prijave oziroma kopije odjave, da delavcu v podpis izjavo o izročitvi. Delodajalec se na ta način reši bremena dokazovanja. Ob morebitnem obisku inšpektorja bo namreč lahko slednjemu predložil dokaz o tem, da je bila in kdaj je bila delavcu izročena fotokopija prijave oziroma odjave.

Pravni nasvet

Izročitev obrazcev M1 in M2 – kako je z globami?

Za opustitev navedene obveznosti je zagrožena globa. Zakon o delovnih razmerjih določa globo od 750,00 do 2.000,00 eurov za delodajalca – pravno osebo, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če delavcu ne izroči fotokopije prijave v zavarovanje v 15 dneh od nastopa dela. Prav tako je ogloben delodajalec v višini od 750,00 eurov do 2.000,00 eurov, ki zavarovancu ne izroči kopije odjave iz zavarovanja, vendar pa je ta globa za ne izročitev kopije odjave, predpisana v skladu z Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja