Go to Top

Strategija poslovne odličnosti 2018-2030

Strategija poslovne odličnosti 2018-2030 – Urad za meroslovje je v javno obravnavo poslal predlog strategije poslovne odličnosti. Kot so zapisali, odlične organizacije nenehno dvigujejo meje možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih rezultatov, skrbijo za zadovoljstvo ljudi ter ohranjanje okolja. Strategija poslovne odličnosti 2018-2030 bo v javni obravnavi do 1. septembra.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Kako napisati poslovni načrt?

Več informacij

Na čem temelji strategija poslovne odličnosti?

Poslovna odličnost kot tudi strategija poslovne odličnosti temelji na naslednjih načelih:

strategija poslovne odličnosti

 • dodajanje vrednosti za odjemalce,
 • ustvarjanje trajnostne prihodnosti,
 • razvijanje sposobnosti organizacije,
 • spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti,
 • vodenje z vizijo, navdihom in integriteto,
 • agilni management,
 • doseganje uspehov z nadarjenostjo zaposlenih,
 • trajno ohranjanje izjemnih rezultatov.

Kakšno vizijo pa ste si zadali v vašem podjetju? Uspešen poslovni načrt vam pomaga, da se pripravite na to, kaj čaka podjetje v prihodnosti. Tako z vsebinskega in organizacijskega kot tudi finančnega vidika. Poslovni načrt je torej temelj, na podlagi katerega si lahko zastavite dosegljive cilje. Napišete ga lahko na delavnici, ki jo izvajajo strokovnjaki s podjetja Data. Koristne nasvete za pripravo poslovnega načrta pa dobite tudi na brezplačnem seminarju Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?.

Prijava na izobraževanje

Kaj vsebuje predlog strategije poslovne odličnosti?

Predlog strategije skupaj z akcijskima načrtoma za poslovno odličnost v gospodarstvu in javnem sektorju med drugim opredeljuje štiri strateške cilje:

 • institucionalizacija področja poslovne odličnosti,
 • vzpostavitev ali nadgraditev različnih vstopnih ravni prepoznavanja in priznavanja poslovne odličnosti,
 • sistematično razvijanje poslovne odličnosti v družbi
 • cilj vzpostavitve javnega sektorja kot zgleda odličnosti.

Doseganje teh ciljev bo, kot poudarjajo avtorji, pripomoglo k doseganju rezultatov, vezanih na uresničevanje vizije razvoja Slovenije. Povečalo bo mednarodno konkurenčnost in indeks mednarodne odličnosti Slovenije.

Kazalnike bodo spremljali na letni ravni. Leta 2020 pa bodo pripravili tudi vmesno poročilo o izpolnjevanju ciljev. V njem bodo po potrebi predlagane tudi spremembe oziroma popravki kazalnikov in v strategiji predlaganih aktivnosti.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja