Go to Top

Komercialni ribniki kot dejavnost podjetja

Komercialni ribniki kot dejavnost podjetja - Data d.o.o.

 

V iskanju sprostitve za celo družino se mnogi odločijo za sprehode v naravo ali pa poležavanje ob jezerih oziroma na plažah. Nekateri pa si zaželijo tudi bolj »aktivnih« počitnic in tisto nekaj več, o čemer lahko po dopustu sodelavcem in prijateljem povedo ob kavi. Zato smo za vas pripravili obrazložitev pogojev za opravljanje dejavnosti, ki jo imajo mnogi za idealen družinski pobeg iz mesta – komercialni ribniki za ribolov.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Na brezplačnem seminarju boste izvedeli vse, kar morate vedeti pred odprtjem vašega podjetja.

Več informacij

Komercialni ribniki so ribniki namenjeni trženju športnega ribolova v zasebnem interesu. Komercialni ribniki spadajo pod SKD dejavnost »Sladkovodno ribištvo« (SKD 03.120). Ta dejavnost lahko izredno lepo dopolni že obstoječo gostinsko dejavnost, obstoječe rekreacijske objekte ali morda gostinsko-nastanitveni objekt. Doregistracijo dejavnosti vašega podjetja lahko hitro, enostavno in brezplačno opravite na VEM točki Data.

Prijava na izobraževanje

Na Datini VEM točki sicer lahko uredite tudi vse potrebno za ustanovitev podjetja. Referenti vam bodo znali ustrezno svetovati glede pravne oblike - s. p. ali d. o. o. in izbire dejavnosti. Več informacij o registraciji podjetja in nadaljnjem poslovanju pa dobite na brezplačnih izobraževanjih Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja in Podjetnik sem - kaj pa zdaj?.

Kaj so komercialni ribniki?

komercialni ribnikiKomercialni ribniki so naravno ali s tehničnimi ukrepi preprečena migracija rib v druge vode. Vanj se lahko vlagajo le ribe, vzrejene v ribogojnici. Izvajalec pa mora pridobiti pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo narave. Iz tega mnenja mora biti razvidno, da vlaganje rib in opravljanje ribolova v teh komercialnih ribnikih ne bo poslabšalo stanja ohranjenosti ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst, saj morajo komercialni ribniki imeti vložene le vrste rib, ki so bodisi lokalno prisotne, bodisi vrste, za katere ni treba pridobitev dovoljenja za gojitev.

Komercialni ribniki in vodna pravica

Pridobitelj vodne pravice je njen imetnik, ki je lahko tako pravna kot fizična oseba. Za vodne pravice je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor – direkcija RS za vode.

Komercialni ribniki – vpis v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov

Komercialni ribniki morajo biti vpisani v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA), v katerega se vpiše na podlagi pisne vloge in to najkasneje 30 dni po vnosu vodnih organizmov. Na podlagi zbirke CRA Sektor za identifikacijo in registracijo živali na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, vodi kontrole izvajanja ribiške politike. Pred oddajo vloge mora izvajalec imeti določenega nosilca dejavnosti in imeti pridobljeno vodno pravico. Vsakoletno je zahtevano tudi v CRA sporočiti podatke o staležu vodnih organizmov v svojem komercialnem ribniku in to do 1. marca tekočega leta (datum popisa staleža je 31. december), kot tudi redno obveščanje o spremembah. To lahko izvede preko pošte ali v elektronski obliki.

Komercialni ribniki – vpis v ribiški kataster

Komercialni ribniki morajo biti tudi vpisana v ribiški kataster (RIBKAT). Vodi ga Zavod za ribištvo Slovenije. Imetnik vodne pravice mora voditi evidence o nabavi rib za vlaganja, porabi krme, porabi razkužil in zdravil ter evidenco o poginih rib v komercialnem ribniku.

Prijava na izobraževanje

DATA d.o.o

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja