Go to Top

Spletna trgovina in pogoji poslovanja (2. del)

Če se podjetnik odloči, da mu bo pri poslovanju in širjenju posla v pomoč spletna trgovina, bo moral ob vseh ostalih zakonih, ki določajo poslovanje podjetij, pozoren tudi na posebne pogoje pri poslovanju s spletno trgovino, saj gre za sklepanje pogodbe na daljavo.

Prvi del zahtev za poslovanje s spletno trgovino si lahko preberete tukaj.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Pred sklenitvijo pogodbe na daljavo, k čemur sodi tudi spletna trgovina, mora podjetnik kupca seznaniti z nizom informacij, ki morajo biti kupcu jasno predstavljene, najbolje s splošnimi pogoji. Pogoji morajo biti v enostavnem in razumljivem jeziku, ki je primeren za uporabljeno sredstvo komunikacije na daljavo.

izobraževanje

Se ne znajdete med zahtevami glede spletne trgovine? Več o poslovanju preko spleta vam povemo na našem seminarju, posvečenem samo trgovanju preko spleta.

Več informacij

Več o tem pa si lahko preberete tudi v prispevku Spletna trgovina – ima jo lahko vsak, a le redki imajo zanjo dovolj znanja.

Kupca mora podjetnik jasno seznaniti z:

 • glavnimi značilnostim blaga ali storitev v obsegu, ki ustrezajo nosilcu podatkov in blagu ali storitvam,
 • firmo, sedežem podjetja ali telefonsko številka podjetja, kadar je ta na voljo,
 • končno ceno blaga ali storitev, vključno z davki oziroma z načinom izračuna cene, če podjetje ne more izračunati vnaprej naravo ali storitev blaga,
 • informacijo o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja oziroma obiskovalce vnaprej opozoriti, da lahko takšni stroški nastanejo, saj končne cene iz utemeljenih razlogov ni mogoče izračunati,
 • plačilnimi pogoji ter pogoji dostave in izvedbo storitev, rokom dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno,
 • informacijo o pritožbenem postopku pri podjetju,
 • seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne na stvarne napake,
 • možnostmi in pogoji poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno,
 • trajanjem pogodbe, kadar je to primerno, in pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem,
 • funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine,
 • informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je podjetje seznanjeno oziroma bi moralo biti seznanjeno,
 • naslov, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonsko številko, številko telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja, po potrebi pa tudi formo in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko kupec naslovi svojo pritožbo,
 • naslov sedeža podjetja, če se ta razlikuje od naslova iz prejšnje alineje, in po potrebi tudi naslov podjetja, v imenu katerega deluje in na katero lahko kupec naslovi svojo pritožbo,
 • stroške, povezane z uporabo komunikacijskih sredstev, če se ti razlikujejo od osnovne tarife,
 • pogoje, roke in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Podjetje vključi še obrazec za odstop od pogodbe, ki mora biti prav tako po predpisih zakona,
 • navedbo, da kupec krije stroške vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe,
 • navedbo neobstoja pravi od odstopa od pogodbe, če kupec v skladu z zakonom nima pravice od odstopa in po potrebi o okoliščinah, v katerih kupec izgubi pravice od odstopa od pogodbe,
 • obstoj kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja,
 • minimalno trajanje obveznosti kupca na podlagi pogodbe, če je to potrebno,
 • možnosti izvensodnega reševanja sporov in druga pravna sredstva, ki se uporabljajo za podjetja ter njihova dostopnost, če je to potrebno,
 • podatke o podjetju, vključno z elektronskim naslovom,
 • podatke o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco z navedbo registra oziroma evidence in številke vpisa,
 • naziv pristojnega državnega organa, zbornice ali druge nadzorne organizacije, če za svojo dejavnost potrebuje posebno dovoljenje in
 • podatke o obveznosti plačila davka na dodano vrednost in s tem povezanih predpisanih podatkov.

spletna trgovina

Spletna trgovina oziroma ponudnik spletnih storitev mora pri upravljanju upoštevati tudi Zakon o elektronskem poslovanju na trgu. Ta v svojih členih določa, da mora podjetnik pred oddajo naročila v elektronski obliki razumljivo in očitno:

 • opisati tehnične postopke za sklenitev pogodbe,
 • navesti, ali bo shranil besedilo pogodbe ali bo omogočil dostop prejemniku storitve,
 • opisati tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila in
 • navesti vse jezike (poleg slovenščine), v katerih bo kupec lahko sklenil pogodbo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja