Go to Top

Družinski zakonik po novem omogoča sklenitev »predporočne« pogodbe

V kolikor se s partnerjem odločata za skupno življenje oziroma že živita skupaj ali pa je morda pred vrati celo poroka, se je dobro seznaniti z novosti Družinskega zakonika. Zakaj? Ker prinaša številne ugodnosti na družinsko pravnem področju, predvsem pa možnost sklenitve pogodbe o ureditvi premoženjskopravnega razmerja. Gre za t.i. »predporočno« pogodbo, ki bo tako veljavna od sredine aprila 2019, saj z dnem 15.04.2019 stopa v celoti v veljavo Družinski zakonik.

Informativni izračun plače

Kaj sploh je skupno premoženje?

Premoženje zakoncev delimo na skupno in posebno. Posebno premoženje zakonca ni predmet delitve, saj to ostane njegova last in z njim tudi samostojno razpolaga. Je premoženje, ki ga je imel zakonec pred oziroma ob sklenitvi zakonske zveze, kakor tudi premoženje, ki ga je zakonec v času zakonske zveze pridobil kako drugače, razen z delom, na primer kot darilo, dediščina, preživnina, zavarovalnina, odškodnina za nepremoženjsko škodo, ipd. Tako je predmet razdelitve zgolj njuno skupno premoženje. Gre za premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze.

Do sedaj je Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) kogentno določal, da je premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom, njuno skupno premoženje. Na podlagi navedenega se je razvilo načelo enotnosti skupnega premoženja. To načelo predpostavlja, da je prispevek zakonca k skupnemu premoženju enak na vseh posameznih stvareh oziroma pravicah, ki sestavljajo skupno premoženje. O višini deležev na skupnem premoženju se lahko zakonca sporazumeta sama, v nasprotnem primeru pa lahko zahtevata, da ta delež določi sodišče.

Pravni nasvet

ZZZDR tako ni urejal možnost sklenitve pogodb, s katerim bi zakonca spremenila zakonski premoženjski režim.

Novost v družinskem zakoniku – sklenitev »predporočne« pogodbe

Z mesecem aprilom 2019 naprej, pa se bosta lahko partnerja s pogodbo dogovorila o ureditvi premoženjskopravnega razmerja. Namreč 15. aprila stopi v veljavo Družinski zakonik (DZ). Slednji zakon v 10. poglavju ureja premoženjska razmerja med zakonci. To poglavje pa bo med drugim urejalo možnost sklenitve pogodbe o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med bodočima zakoncema, izvenzakonskima partnerjema ali istospolnima partnerjema.

Družinski zakonik po novem omogoča sklenitev »predporočne« pogodbeNavedeno torej pomeni, da se bosta partnerja/zakonca lahko kadarkoli med (in tudi pred sklenitvijo) zakonske zveze dogovorila glede vsebine lastnega premoženjskega režima. Slednje pa zapisala (oz. določila) v pogodbi oziroma večini bolje poznani »predporočni pogodbi«. Takšna pogodba pa se bo sklenila pred notarjem.

Partnerja bosta bila tako pri sklepanju pogodbe popolnoma svobodna. Predvsem pa, da bo ta veljavno sklenjena:

  • morata biti oba sposobna razumeti namen sklepanja pogodbe,
  • oba izraziti  svobodno voljo za sklenitev pogodbe,
  • poznati premoženjsko stanje partnerja in
  • oba morata biti poslovno sposobna.

Seveda pa, v kolikor ne bosta sklenila pogodbe in bo morebiti prišlo do razdora zakonske oz. zunajzakonske zveze, pa bo edina pot razdelitve na podlagi zakonitega premoženjskega režima.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

V naši pravni službi svetujemo na različnih pravnih področjih. Za nasvet in ponudbo nam lahko pišete na data@data.si ali nas pokličete na 01 6001 528.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja