Go to Top

Delodajalec mora delavca seznaniti z obračunanimi in plačanimi prispevki

Za obdobja po 1. januarju 2017 je prenehala obveznost delodajalcev, da za delavce v delovnem razmerju posredujejo prijavo podatkov o osnovah na obrazcu M-4. Ne glede na to mora delodajalec delavcu še vedno izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, na podlagi katerega je delavec seznanjen z obračunanimi in plačanimi prispevki, opozarjajo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

>>> Registracija s. p. ali ustanovitev d. o. o. je na VEM točki DATA povsem preprosta. Da pa samozaposlitev ne bo prevelik šok, se pred odprtjem podjetja seznanite z vsemi prednostmi in slabostmi, ki jih prinaša samostojna podjetniška pot.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

V mesecu aprilu so vsa leta do sedaj morali delodajalci ZPIZ-u posredovati podatke o plači in nadomestilih plače za delavce v delovnem razmerju.

V skladu z določbami Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) pa za obdobja po 1. januarju 2017 prijave o osnovah za delavce v delovnem razmerju ZPIZ oblikuje sam. In sicer na podlagi podatkov, ki jih delodajalci sporočijo na obračunih davčnega odtegljaja oziroma na obrazcu REK-1 Finančni upravi RS (Furs).

>>> Informativni izračun neto plače

Delavci morajo biti seznanjeni z obračunanimi in plačanimi prispevki

V skladu z določbami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), ki je veljal do 31. 12. 2012, so bili delodajalci dolžni zavodu enkrat letno posredovati potrdilo o obračunanih in vplačanih prispevkih.

Novejši Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki velja od 1. 1. 2013 dalje, pa te obveznosti delodajalcev ne ureja več.

plačanimi prispevkiNe glede na to, pa določba četrtega odstavka 135. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je delodajalec dolžan najkasneje do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto.

Iz njega morata biti razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov. Obveznost delodajalca, da delavcu izda pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto torej še vedno obstaja. In s spremembo zakonodaje (ZPIZ-2) ni ukinjena. Če imate vprašanje glede ustreznega obračuna plač, priporočamo računovodsko svetovanje.

Informativni izračun plače

>>> Prispevki za socialno varnost: Sumite, da vam jih delodajalec ne plačuje?

ZPIZ delavce seznani s plačanimi prispevki prek spleta

ZPIZ  mora delavce v delovnem razmerju obveščati o obračunanih prispevkih ter plačilu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To stori preko informativne osebne evidence (IOE).

Vsem, ki so vključeni v obvezno zavarovanje, je evidenca dostopna prek spletnega portala eZPIZ. Vsakemu zavarovancu omogoča vpogled v podatke o obdobjih zavarovanja in osnovah oziroma plačah. Od leta 1970 do 2001 omogoča vpogled v podatke o osnovah, od katerih so bili plačanih prispevki. Od vključno leta 2002 dalje pa tudi vpogled v višino zneska plačanih prispevkov.

>>> Delodajalec je dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem teoretično in praktično usposabljanje za varno opravljanje dela. Izvajamo ga tudi pri nas.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja