Go to Top

Razlogi za odpoved pogodbe lahko prinesejo tudi skok v podjetništvo

Če vam delodajalec poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, to še ne pomeni konca sveta. Ker vemo, da vsaka kriza prinaša nove priložnosti, vam na DATI predlagamo skok v podjetniške vode. Saj veste, ko se ena vrata zaprejo, se odpre kup drugih. Ste razmislili o tem, da bi se samozaposlili? Seveda morate ob ustanovitvi svojega podjetja pomisliti tudi na stroške, ki bodo nastali. Vse stroške smo popisali v prispevku Kakšni so dejanski stroški samozaposlitve. Če se v poslovni register vpisujete prvič, lahko kot s. p. računate na delno oprostitev plačevanja prispevkov, o katerem smo pisali tukaj, stroške pri samozaposlitvi pa si lahko znižate tudi tako, da se priučite voditi lastno knjigovodstvo! Pridete po nasvet, kako voditi svoje poslovne knjige kar iz domačega naslonjača?

izobraževanje

Znižajte stroške poslovanja z vodenjem enostavnega knjigovodstva! Veste, da na ta način lahko prihranite 780 evrov na leto?

Več informacij

Razlogi za redno odpoved pogodbe

Naštevamo nekaj razlogov, kdaj vam lahko delodajalec poda odpoved pogodbe o zaposlitvi. To lahko stori, če je razlog:

 • prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi,
 • nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja oziroma iz razloga nesposobnosti,
 • kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja (krivdni razlog),
 • nezmožnost za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov,
 • neuspešno opravljeno poskusno delo.

Potrebujete dobro idejo za posel?

Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka, ki onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi.

Več o enostavnem knjigovodstvu

Neutemeljeni odpovedni razlogi

Delodajalec lahko poda tudi naslednje razloge za odpoved pogodbe, vendar se ti po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) štejejo za neutemeljene. Ti razlogi so naslednji:

 • začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov po predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali odsotnost z dela zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o starševstvu,

  odpoved pogodbe

 • vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja pred arbitražnim, sodnim ali upravnim organom,
 • članstvo v sindikatu,
 • udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa,
 • udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v dogovoru z delodajalcem,
 • udeležba delavca v stavki, organizirani v skladu z zakonom,
 • kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije,

Potrebujete dobro idejo za posel?

 • sprememba delodajalca po prvem odstavku 75. člena tega zakona,
 • rasa, narodnost ali etnično poreklo, barva kože, spol, starost, invalidnost, zakonski stan, družinske obveznosti, nosečnost, versko in politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo,
 • sklenitev pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti ter prostovoljno sodelovanje državljanov pri zaščiti in reševanju v skladu z zakonom.

Več o enostavnem knjigovodstvu

Vsaka kriza prinaša nove priložnosti, zato na DATI, če vam delodajalec poda odpoved pogodbe, predlagamo skok v podjetniške vode.

Klikni in deli

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja