Go to Top

Inšpektorji za delo za kršitev civilnopravne pogodbe predlagajo pogodbo o zaposlitvi!

Inšpektorji za delo so v preteklem letu opravili 16 tisoč inšpekcijskih pregledov. Ugotavljajo, da največ kršitev še vedno, od leta 2009 dalje, ostaja na področju plačila za delo in drugih prejemkov, tako kot že pretekla leta pa izpostavljajo tudi problem kršitev pogodb civilnega prava, če obstajajo elementi delovnega razmerja. Zaradi velikosti problema so inšpektorji, ki delujejo v okviru Inšpektorata RS za delo (IRSD), resornemu ministrstvu predlagali tudi spremembo Zakona o inšpekciji dela, ki bi v primeru tovrstne kršitve delodajalcu določala, da delavca zaposli preko pogodbe o zaposlitvi.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Se kaj bojite inšpektorjev? Mi vas popeljemo skozi drobni tisk gospodarske zakonodaje in vas pripravimo na obisk inšpektorjev!

Več informacij

Inšpektorji z vseh treh področij dela so v letu 2015 ugotovili dobih 30 tisoč različnih kršitev in na podlagi tega izdali okoli 12 tisoč ukrepov (upravne odločbe, prekrškovne odločbe z izrekom globe ali opomina, naznanila sumov storitev kaznivih dejanj oziroma kazenske ovadbe in opozorila kršiteljem, naročila). Izrekli so okvirno 3,8 milijona evrov glob.

Dodajajo, da je bilo na dan 31. decembra lani v Poslovni register Slovenije vpisanih 202.057 poslovnih subjektov oziroma delodajalcev ali subjektov nadzora. Od leta 2008 se je število poslovnih subjektov povečalo za skoraj 31 tisoč.

Prijava na inšpektorsko izobraževanje

Kršitve civilnopravnih pogodb

IRSD je v preteklem letu enemu delodajalcu prepovedal delo preko pogodb (do odprave nepravilnosti) civilnega prava za kar 78 delavcev. Ob tej kršitvi dodaja, da je resornemu ministrstvu predlagal tudi spremembo Zakona o inšpekciji dela, s katero bi določili novo obveznost delodajalcu, po kateri bi moral delavcu ponuditi pogodbo o zaposlitvi.

Pri tem izpostavljajo primer, v katerem je delodajalcu delo preko pogodb civilnega prava začasno (do odprave nepravilnosti) prepovedal kar za 78 delavcev. V razreševanje teh primerov morajo inšpektorji vložiti veliko truda, saj morajo dokazovati oziroma ugotavljati vse elemente delovnega razmerja za vsakega delavca posebej.

Prijava na inšpektorsko izobraževanje

Inšpektorji za delo: največ kršitev še vedno na področju plačila ter pogodbe za krajši delovni čas

Na področju nadzora delovnih razmerij inšpektorji že od leta 2009 največji delež kršitev ugotavljajo na področju plačila za delo in drugih prejemkov iz delovnega razmerja – v letu 2015 so ugotovili 3776 kršitev.

Zapisali so še, da so opazili tudi razširjen pojav sklepanja pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas. Delodajalci z delavci sklenejo pogodbe za krajši delovni čas od polnega, delavci pa nato delo opravljajo dlje od dogovorjenega delovnega časa, pri čemer za preostanek delovnega časa niso ustrezno zavarovani, plačani (če sploh) pa so v gotovini.

Stanje spoštovanja delovnopravne zakonodaje še vedno zaskrbljujoče, saj je število ugotovljenih kršitev od leta 2008 do leta 2015 skokovito naraslo. V letu 2015 ob bistveno manjšem številu inšpekcijskih nadzorov beležimo le nekaj manj kršitev kot v letu 2014, kažejo ugotovitve delovnih inšpektorjev v okviru Inšpektorata RS za delo.

Prijava na inšpektorsko izobraževanje

Vsako leto en umrli delavec več

V letu 2015 so inšpektorji za delo ugotovili, da delodajalci ne namenjajo zadostne pozornosti ustreznosti delovne opreme, saj je bilo na tem področju v preteklem letu ugotovljeno povečano število kršitev.

Inšpektorji za delo opozarjajo na vse več smrtnih primerov delavcev in vse več kršitev civilnopravnih pogodb!

Klikni in deli

Kot zaskrbljujočo inšpektorat ocenjuje  ugotovitev, da se od leta 2011 stalno povečuje število umrlih delavcev (2015: 24, 2014: 23, 2013: 22, 2012:21, 2011: 20). Vzroki smrtnih nezgod v letu 2015 so bili dokaj različni, največkrat pa so se delavci smrtno poškodovali v prometnih nesrečah (5 primerov) ter zaradi poškodb, ki so jim jih povzročila premikajoča se vozila (5 primerov).

Prijava na inšpektorsko izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja