Go to Top

Prodaja na stojnici – tudi ob nedeljah?

Prodaja na stojnici – kako urediti to, brez da bi imeli kasneje probleme z inšpektorji?

Prodaja na stojnici – čeprav je vreme še precej muhasto in aprilsko, se nam z nevzdržno hitrostjo približuje koledarsko poletje, s tem pa tudi vsem dobra stara znanka – ulična prodaja oziroma prodaja na stojnici. Stojnice, ki popestrijo dogajanje v mestnih središčih, so atrakcija za turiste, ki jih to leto po epidemiji in v času viška turistične sezone, težko pričakujejo prav vsi trgovci. Kaj potrebujete in katero dejavnost registrirati?

Informativni izračun plače

Vse, ki vas mika želja po dodatnem zaslužku, seznanjamo s tem, kako je prodaja na stojnici zakonsko urejena ter katerim pogojem morate pri tem zadostiti. Sem sodi tudi prodaja, ki jo npr. opravljate na premičnin stojnicah na ulici, po plaži, itn. Vabljeni pa tudi na naš webinar, kjer vam bomo razložili kako lahko zaslužite s hobijem!

Želite registrirati s.p.?

davčno svetovanje

Prijavite se na seminar Prednosti in slabosti samozaposlitve!

Prodaja na stojnici – Katero dejavnost morate registrirati?

Prodaja na stojnici mora biti ustrezno registrirana. Ne glede na to, s katero dejavnostjo se ukvarjate, mora biti le ta ustrezna glede na dejavnosti, ki jih navaja Standardna klasifikacija dejavnosti iz leta 2008.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Za prodajo na stojnici morate imeti registrirano tudi eno izmed spodnjih dejavnosti:

  • 810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
  • 820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
  • 890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom (sem sodi prodaja preprog, knjig, igrač, okraskov …)

Dodajanje novih dejavnosti med obstoječe dejavnosti podjetja, je enostaven postopek, ki ga podjetnik lahko opravi sam prek spleta ali pa mu  pri spremembi podatkov njegovega podjetja, ob osebnem obisku točke SPOT Registracija, brezplačno uredi referent izbrane točke SPOT Registracija.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Prodaja na stojnici: prijave ima čez lokalna skupnost

Oseba, ki na stojnici prodaja, mora biti ustrezno statusno organizirana, pri tem pa mora izpolnjevati tudi pogoje, kot jih določa Zakon o trgovin (ZT-1), ki pravi, da mora trgovec za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga.

BRUTO NETO PLAČA

Če želite prodajati na prostem, morate vedeti, da prostor, kjer lahko prodajate, določi lokalna skupnost v svojih aktih. Sem sodi tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno). V tem primeru lahko organizator prireditve ali organizatorka prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi. Naj ob tem dodamo, da lokalne skupnosti oziroma občine za oddajo tržnega prostora največkrat to sporočijo v javnem razpisu, na katerega se morajo ponudniki prijaviti. Če želite torej prodajati blago npr. s premično stojnico na plaži, morate najprej preveriti, ali akti lokalne skupnosti to dopuščajo ter katero dokumentacijo morate pridobiti, da lahko to legalno opravljate.

Prodajo na stojnici ureja tudi Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki med drugimi navaja podrobnosti glede določitve stojnice. Premična stojnica pomeni, da gre za mizi podobno pripravo, ki omogoča prodajo blaga. Ob predpostavki, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji za prodajo blaga, drugih omejitev, ob predpostavki, da so upoštevani tudi drugi pogoji za prodajo blaga (zakonodaja s področja zdravstvene ustreznosti živil, higiene živil, varnosti proizvodov, navodil NIJZ glede splošnih priporočil dobre higienske prakse itd.) ni.

ZNESEK REGRESA 2020

Kdo vam pri prodaji na stojnici lahko pomaga?

Oseba, ki prodaja na stojnici, je lahko samostojni podjetnik, registriran za ustrezno dejavnost, lahko pa gre za zaposleno osebo, ki ima lahko odprt tudi popoldanski s. p. ali pa nekoga, ki ima priglašeno osebno dopolnilno delo. Oseba, ki prodaja na stojnici, pa za prodajo na stojnici lahko angažira tudi naslednje:

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Kaj bo zanimalo inšpekcijo?

Trgovec mora zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s stanjem blaga v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Na prodajnem mestu mora pristojnim inšpekcijskim organom zagotoviti naslednje podatke (kadar se evidenca o spremembi prodajne cene blaga ne vodi na prodajnem mestu, je trgovec dolžan predložiti navedene podatke najpozneje v 24 urah):

  • številko in datum prevzemnega dokumenta,
  • ime dobavitelja,
  • številko in datum dobaviteljevega dokumenta,
  • ime, mersko enoto in količino blaga,
  • prodajno ceno blaga,
  • podatke o spremembi prodajne cene blaga.

UKREPI DELODAJALCA V ČASU KORONAVIRUSA

V skladu z zakonodajo o davčnem potrjevanju računov, mora prodajalec tudi na stojnici izobesiti obvestilo za potrošnike o obveznosti jemanja računov, poskrbeti pa mora tudi za ustrezno davčno potrjevanje z ustrezno davčno blagajno. V primeru stojnice gre za premičen poslovni prostor, če prodajate peš, brez stojnice, pa je lahko to tudi sama elektronska naprava. To velja tudi v primeru, ko ne uporabljate elektronske davčne blagajne ampak vezano knjigo računov. Več o tem si lahko preberete v prispevku Davčne blagajne – poslovni prostor.

Želim se prijaviti na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja