Go to Top

Prodaja na stojnici

Iskanje dodatnega zaslužka ali le želja po ustvarjanju marsikoga pahne v prodajo izdelkov na stojnici. Seveda pa mora biti tudi ta način prodaje ustrezno urejen.

prodaja na stojniciZ vidika nadzora tržne inšpekcije mora biti oseba, ki prodaja na stojnici lastna umetniška dela, ustrezno statusno organizirana. Kdor je vpisan pri registrskem organu (ministrstvo, pristojno za kulturo) kot samozaposleni v kulturi za dejavnost 90.030 Umetniško ustvarjanje, lahko prodaja svoje lastne izdelke na premični stojnici, če si pridobi soglasje v skladu z določili 6. člena Zakona o trgovini (ZT-1).

Oseba je lahko tudi samostojni podjetnik, registriran za ustrezno dejavnost, ki si za prodajo izdelkov domače obrti pridobi pozitivno mnenje komisije pri Obrtno –podjetniški zbornici, da predmeti, ki jih izdeluje sodijo med izdelke domače in umetnostne obrti. Posameznik pa izdelke domače obrti lahko izdeluje in prodaja kot osebno dopolnilno delo, s tem, da si za izdelke pridobi prej omenjeno mnenje komisije pri Obrtno-podjetniški zbornici.

Ker se določbe ZT-1 smiselno uporabljajo tudi za druge posameznike, ki prodajajo lastne izdelke, je potrebno pri prodaji na premični stojnici upoštevati tudi določbe Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki se nanašajo na označbo prodajnega mesta (firma in sedež trgovca).

Poleg tega je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki določa, da mora podjetje za blago, ki ga ponuja, vidno označiti ceno ter je dolžno za prodano blago izdati račun. V primeru, da vsota plačil presega 20 EUR, pa mora potrošniku izročiti tudi pisno obvestilo, ki vsebuje firmo in sedež podjetja, vrsto in ceno blaga, ter pravice potrošnika iz 46. c člena ZVPot o odstopu od pogodbe ter kraj in datum.

Vse tri oblike organiziranja izdelovalcev domače obrti (samozaposleni v kulturi ali samostojni podjetnik ali opravljanje osebnega dopolnilnega dela) jim omogočajo, da za prodajo izdelka izdajo račun stranki, ki je kupila izdelek.

Samozaposleni v kulturi, se z odločbo pristojnega ministrstva zglasi na AJPES, DURS in ZZZS in se ustrezno registrira, osebno dopolnilno delo se prijavi na upravni enoti, v kraju bivanja izdelovalca domače obrti, samostojni podjetnik pa lahko registracijo svojega s.p., brezplačno opravi na VEM točkah po Sloveniji.

Registracije podjetij opravljamo tudi na VEM točki DATA, kjer podjetnikom začetnikom nudimo vse informacije pri postopkih pred, med in tudi po registraciji podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Bogdana Rejc


Komentarjev (2)

  • ivana 19. Aprila 2013 - 12:25 Odgovori

    Jaz imam prijavljeno osebno dopolnilno delo in so mi na davčni (na več različnih točk) povedali, da za prodajo ročnih izdelkov ni pogoj dovoljene od obrtne zbornice. Lahko ga imam ni pa nujno, razlika je edino v višini normiranih stroškov.

  • vanja 12. Junija 2013 - 21:10 Odgovori

    Pozdrav, kaksna pa je razlika v normiranih stroskih. Torej s certifikatom obrtne zbornice in brez certifikata.
    Lp

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja