Go to Top

Poslovni register je baza podatkov podjetij v Sloveniji

Poslovni register Slovenije (PRS) je informatizirana baza podatkov. Vsebuje informacije o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo dejavnost ter o njihovih podružnicah, podružnicah tujih podjetij. Kako se pa podjetja vpišejo v poslovni register?

Na DATA točki lahko posameznik registrira družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ali se odloči za registracijo samostojnega podjetnika. Referenti DATA poskrbimo, da ustrezen registrski organ elektronsko prejme vlogo v vpisu in izda sklep o vpisu v poslovni register. Pokličite telefonsko številko 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si in se naročite na termin registracije.

Vse o ustanovitvi podjetja!

Podatki potrebni za vpis d.o.o. v register podjetij

Na postopku registracije d.o.o. je za vpis v poslovni register potrebno pripraviti akt o ustanovitvi ali družbeno pogodbo, če d.o.o. ustanavlja več družbenikov. Na aktu o ustanovitvi d.o.o. (družbeni pogodbi), se navede:

  • ime družbenika;
  • datum priprave vloge:
  • popolno ime firme in skrajšano firmo;
  • sedež in poslovni naslov družbe;
  •  zastopnike družbe;
  • elektronski naslov družbe;
  • glavno dejavnost ter dodatne dejavnosti družbe.

Izračunajte si vašo plačo!podjetniško svetovanje

Ustanovite s.p.!

Postopek na DATA točki za vpis d.o.o. v poslovni register

Vso pripravljeno dokumentacijo družbenik in zastopnik (če to ni ista oseba) podpišejo. Ko v predpisanem roku (14 dni) družbenik referentu DATA točke dostavi potrdilo o vplačilu osnovnega kapitala in po potrebi še izjavo lastnika objekta, referent elektronsko odda vlogo na registrsko sodišče. Če je s podatki družbe vse v redu, sodišče v nekaj dneh izda sklep o vpisu v poslovni register. Pošlje ga družbeniku na naslov, ki ga je določil ob registraciji in z njim družbenik ureja spremembo začasnega računa na banki, v poslovnin račun. Družba lahko začne s poslovanjem.

Če se odločate za registracije s.p. ali d.o.o., vam pri pripravi podatkov lahko svetujejo svetovalci podjetja DATA. Za ponudbo za svetovanje pokličite telefonsko številko 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si.

Koliko znašajo prispevki za s.p. v 2023?

Poslovni register in podatki potrebni za vpis s.p.

Podatki potrebni za vpis v poslovni register samostojnega podjetnika, se pripravijo na postopku registracije na DATA točki. Referent, ki pripravlja vlogo za vpis samostojnega podjetnika v poslovni register na vlogi navede datum vpisa, popolno ime firme in skrajšano firmo samostojnega podjetnika, poslovni naslov, lahko tudi kontaktne podatke podjetja (telefon, elektronski naslov, spletni naslov), lahko navede prokurista s.p., podružnico s.p. in dejavnosti samostojnega podjetnika.

Podpisano vlogo s strani podjetnika in referenta DATA točke, referent elektronsko odda na registrski organ (AJPES). Sklep o vpisu v poslovni register podjetnik prejme v nekaj dneh na naslov, ki ga je določil pri postopku registracije na DATA točki. Z njim ureja odprtje TRR računa na banki.

Ustanovite d.o.o.!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja