Go to Top

Prijavo poslovnega naslova lahko opravite le s soglasjem lastnika objekta

Prijavo poslovnega naslova lahko uredite tudi s pomočjo izjave lastnika objekta in brezplačno overitvijo pri podjetju DATA d.o.o.

Prijavo poslovnega naslova lahko opravite tudi na naslovu lastnika objekta, toda spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) so pred leti prinesle pomembno novost. Za registracijo podjetja na naslovu prostora, ki ni v vaši lasti, je potrebno izrecno soglasje lastnika. Kakšen je postopek?

Informativni izračun plače

Najemna pogodba, iz naslova katere lahko uveljavljate prijavo poslovnega naslova, naj bo v izogib neželenim situacijam napisana preudarno in strokovno. Potrebujete strokovno pomoč pri sestavi najemne pogodbe? Pišite našim pravnikom na data@data.si in povprašajte po ponudbi!

pravno svetovanje

Prijavo poslovnega naslova lahko opravite na točki SPOT!

Če niste lastnik poslovnega naslova oziroma objekta na tem naslovu, morate prijavi za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta. Ta vam dovoljuje prijavo poslovnega naslova na njegovi lokaciji. To pomeni tudi, da v tem primeru morata lastnik poslovnega prostora in podjetnik skleniti najemno pogodbo za uporabo teh poslovnih prostorov.

REZERVACIJA TERMINA NA VEM TOČKI DATA

Prijavo poslovnega naslova ne morete opraviti brez soglasja lastnika poslovnega prostora?

Če vam pisarno oddaja podjetje, ki ni lastnik poslovnega prostora, podpis tega podjetja ne zadostuje. Izjavo vam mora overiti sam lastnik prostorov. Obvezna je vsebina izjave, ne pa oblika.

Obrazec, s katero lastnik dovoljuje prijavo poslovnega naslova, mora vsebovati:

  • podatke lastnika poslovnega prostora (ime, naslov, davčna številka);
  • na njem mora biti jasno razvidno, za kateri prostor, na katerem bo podjetnik prijavo poslovnega naslova, izvedel, gre;
  • hkrati pa morajo biti navedeni podatki za podjetje, ki se mu daje dovoljenje za opravljanje dejavnosti (ime, davčna številka ter naslov poslovanja).

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Izjava, s katero lastnik dovoljuje vpis poslovnega naslova, je potrebna tudi v primeru solastništva objekta. Izjavo poda samo solastnik, ki ni subjekt vpisa v Poslovnem registru Slovenije (PRS).

Pravni nasvet

S soglasjem za prijavo poslovnega naslova pridejo tudi obveznosti lastnika objekta: kakšne so?

Lastnik, ki da soglasje za prijavo poslovnega naslova, nosi odškodninsko odgovornost za škodo, ki nastane v objektu. Odškodninska odgovornost temelji na zakonu, zato se je lastnik poslovnega prostora ne more ekskulpirati s sklicevanjem na pogodbeni odnos s podnajemnikom.

Če želi podjetnik svojo dejavnost opravljati v zasebni hiši ali stanovanju, mora pridobiti gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti in uporabnega dovoljenja.

podjetniško svetovanje

Lastnik poslovnega prostora na poslovnem prostoru lahko na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) predlaga začetek postopka izbrisa iz registra. To stori pri pristojnem sodišču, na območju katerega ima pravna oseba svoj sedež in ki je pristojno za odločanje o vpisih podatkov o tej pravni osebi v sodni register.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja