Go to Top

Solidarnostni dodatek po PKP7: komu vse pripada?

Solidarnostni dodatek za različne skupine prebivalstva je eden izmed ukrepov sedmega interventnega zakona (PKP7), ki ga je Državni zbor sprejel ta teden. Solidarnostni dodatek je ena od oblik pomoči, ki zadeva najranljivejše skupine prebivalstva. Komu vse pripada?

Informativni izračun plače

Radi bi kot podjetnik uveljavljali pomoč iz naslova PKP7, a niste povsem prepričani, katera pomoč pripada vašemu podjetju in na kakšen način jo črpati? Javite se naši pravni službi, ki bo našla rešitev za vsako vašo podjetniško zagato. Za individualno svetovanje lahko našim strokovnjakinjam pišete na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Solidarnostni dodatek po PKP7

Glavni cilj PKP7 je omiliti in odpraviti posledice epidemije covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij. O tem, kaj interventni zakon prinaša podjetjem, si lahko natančno preberete v našem članku. Sicer pa je namen PKP7 tudi izboljševanje položaja širšega kroga upravičencev, ki bodo prejeli enkratni solidarnostni dodatek.

Solidarnostni dodatek bodo prejele različne skupine prebivalstva, ali ste do njega upravičeni tudi vi in kdaj je predvideno izplačilo, si preberite v nadaljevanju članka.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Solidarnostni dodatek: katerim ranljivim skupinam pripada?

Upokojenci

Upokojenci, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, prejmejo solidarnostni dodatek v višini:

  • 300 evrov, s pokojnino do 510 evrov;
  • 230 evrov, s pokojnino do 612 evrov;
  • 130 evrov, s pokojnino do 714 evrov.

Solidarnostni dodatek bo izplačan do 15. januarja 2021.

Otroci do 18 leta, otroci s posebnimi potrebami, velike družine in novorojenci

OTROCI DO 18 LETA

Rejnik otroka oziroma eden od staršev otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji, bo prejel solidarnostni dodatek v višini 50 evrov. Izplačilo za upravičence do otroškega dodatka in tiste, ki ne prejemajo otroškega dodatka, bo izvedeno do 31. januarja 2021. Oddati bo potrebno vlogo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informativni izračun dohodnine

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

PKP7 predvideva tudi solidarnostni dodatek za nego otroka na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), ki se poveča za 100 evrov. Izplačilo je predvideno vsak mesec za čas od 18. oktobra 2020 do konca epidemije.

VELIKE DRUŽINE

Znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za:

  • 100 evrov za družine s tremi otroki in
  • 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.

NOVOROJENCI

Posvojitelj otroka oziroma eden od staršev otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki je rojen v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, prejeme solidarnostni dodatek ob rojstvu otroka v višini 500 evrov.

  • Izplačilo za otroke, ki so rojeni do uveljavitve zakona, bo izvedeno 31. marca 2021.
  • Za otroke, ki so rojeni po uveljavitvi zakona, bo izplačilo izvedeno v treh mesecih po rojstvu.

Študenti

Študenti, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, se v študijskem letu 2020/21 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Sloveniji in na dan 19. 10. 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prejmejo solidarnostni dodatek v višini 150 evrov.

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa do 30. 6. 2021

Zaposleni in krizni dodatek ter zaposleni v javnem zdravstvu in institucionalnem varstvu

Zaposleni, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, bo prejel krizni dodatek v višini 200 evrov (oziroma v sorazmernem deležu, če ni delal cel mesec). Delodajalcem bo izplačana sredstva povrnila Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Solidarnostni dodatek bo izplačan ob plači za mesec december 2020.

ZAPOSLENI V JAVNEM ZDRAVSTVU

Zaposleni v mreži javne zdravstvene službe ter pri izvajalcih socialnovarstvenih programov so v primeru začasne premestitve kot posledice covida-19 ali neposrednega dela z obolelimi za covidom-19 upravičeni do dodatka v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače. Solidarnostni dodatek bo izplačan vsak mesec do 31. decembra 2021.

ZAPOSLENI V INSTITUCIONALNEM VARSTVU

Zaposleni in delavci, zaposleni v okviru programa javnih del, ki so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za zdravje oziroma prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, so do konca epidemije upravičeni do dodatka v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače.

Karantena kot razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi

Kmetje

Člani kmetij oziroma njeni nosilci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so dopolnili 65 let in jim obdavčljivi dohodki za leto 2019 niso presegli 591,20 evra na mesec, bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Solidarnostni dodatek bo izplačan do 31. januarja 2021. Potrebna bo oddaja vloge na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Pravni nasvet

Brezposelni

Brezposelni, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali se jim je iztekla pogodba o zaposlitvi za določen čas, bodo prejeli začasno denarno nadomestilo v višini 513,64 evra bruto mesečno.

Solidarnosti dodatek bo izplačan za vsak mesec največ do konca epidemije. Potrebno bo oddati vlogo na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Verski uslužbenci

Verski uslužbenci katere od registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki so na dan 1. oktobra 2020 vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bodo prejeli mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov na mesec za oktober, november in december 2020.

Solidarnostni dodatek bo izplačan na podlagi vloge pri FURS-u do 10. februarja 2021.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja