Go to Top

Krizni dodatek za delavce, ki delajo je obvezen!

Krizni dodatek za delavce, ki delajo, je skladno z drugim korona paketom obvezen. V zadnjih dnevih Datini svetovalci še vedno prejemamo večje število vprašanj glede kriznega dodatka. Ima delodajalec možnost, da kriznega dodatka ne izplača vsem delavcem? Ali lahko delodajalec izplača krizni dodatek samo delavcem, ki delo opravljajo na sedežu delodajalca? Ali so do kriznega dodatka upravičeni tudi delavci, ki opravljajo delo na domu? Ti namreč niso neposredno izpostavljeni nevarnosti okužbe v virusom COVID-19?

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI NA DATI

Na DATA d.o.o. zaradi povečanega obsega vprašanj glede “korona ukrepov” ter tudi drugih vprašanj bodočih podjetnikov naša tradicionalna izobraževanja selimo na splet – v obliki webinarjev. Trenutno je razpisanih več terminov webinarjev, namenjenih bodočim podjetnikom ter delodajalcem. Bodoči podjetniki se bodo na webinarjih lahko seznanili z vsemi podrobnostmi glede registracije podjetja (s.p., d.o.o.). Delodajalcem pa bo naša pravnica, Manja Veličkovič, predstavila korona ukrepe, pravice in dolžnosti v času koronavirusa.

Informativni izračun plače

So delodajalci zavezani k izplačilu kriznega dodatka ali ne?

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz Mega zakona? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Številni delodajalci še vedno ne vejo ali so dolžni izplačati krizni dodatek. Delodajalci so v dvomu ali je izplačilo kriznega dodatka dolžnost ali zgolj možnost delodajalca? Ali so delodajalci dolžni izplačati krizni dodatek le v primeru, če uveljavljajo pomoč v skladu z Mega zakonom? Ali so dolžni delodajalci izplačati krizni dodatek, kljub temu, da bodo:

  • izplačali nagrado poslovodstvu ali
  • izplačali del plače za poslovno uspešnost?

Bodo morali prejeta sredstva v skladu z zakonom vrniti?

NISTE PREJELI KRIZNEGA DODATKA?

Vprašanje ali je krizni dodatek obvezen smo naslovili na Ministrstvo

Naslovili smo vprašanje na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in zahtevali dodatna pojasnila glede oprostitve plačila prispevkov in plačila kriznega dodatka.

V zvezi z vašim vprašanjem glede kriznega dodatka pojasnimo, da je delodajalec skladno z 33. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ( v nadaljevanju: ZIUZEOP) oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar pomeni, da tako prispevka zavarovanca (v višini 15,50 %) kot tudi delodajalca (v višini 8,85 %) v času veljavnosti ukrepov po tem interventnem zakonu ne plača,temveč prispevke v celoti poravna Republika Slovenija. Delodajalci v zasebnem sektorju se temu ukrepu ne morejo odpovedati, saj se oprostitev opravi na podlagi samega interventnega zakona, brez kakršnekoli vloge delodajalca. Delodajalec prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obračuna, vendar ga ne plača”.

Izračun KRIZNEGA DODATKA

Krizni dodatek pripada delavcem, ki delajo!

Drugi odstavek 33. člena interventnega zakona določa upravičenost do kriznega dodatka. Določeno je, da delodajalci, ki so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po prvem odstavku 33. člena ZIUZEOP vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Krizni dodatek pripada delavcu, ki dela, in sicer za delo od 13. marca 2020 naprej. V kolikor delavec ne dela cel mesec, mu pripada sorazmerni del tega dodatka.

Do kriznega dodatka so upravičeni delavci, ki:

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja