Go to Top

Sestavine pogodbe o zaposlitvi

Sestavine pogodbe o zaposlitvi, jih poznate? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je obvezna sestavina tudi datum nastopa dela, čeprav hkrati narekuje, da če datum nastopa dela ni določen, se kot datum nastopa dela šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

izobraževanje

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Spoznajte tudi vse oblike začasnega oziroma občasnega dela in njihove obdavčitve!

Več informacij

Z dnem nastopa dela pa se začnejo tudi vse pravice in obveznosti delovnega razmerja ter vključitev v socialno zavarovanje. S tem dnevom se začnejo pravice in obveznosti ter vključenost v zavarovanja tudi, če delavec iz opravičljivih razlogov ne nastopi z delom tisti dan. Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela.

Prijava na izobraževanje

sestavine pogodbe o zaposlitviTo so sestavine pogodbe o zaposlitvi:

  • podatki o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,
  • datum nastopa dela,
  • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela,
  • kraj opravljanja dela; če ni naveden točni kraj, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,
  • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
  • določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom (Več v Obveznosti delodajalca: Pravica do sorazmernega plačila prispevkov zaradi starševstva),

Potrebujete pomoč pri sestavi pogodbe o zaposlitvi? Pokličite na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Prijava na izobraževanje

V pogodbi o zaposlitvi se glede razporeditve delovnega časa, sestavinah plače, dopusta in odpovednih rokov tako delodajalec kot delavec sklicujeta na veljavne zakone, kolektivne pogodbe oziroma splošne akte delodajalca.

Res poznate vse sestavine pogodbe o zaposlitvi?

Klikni in deli

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja