Go to Top

Povečan obseg dela? Preverite, kdo vam lahko pod določenimi pogoji pomaga zastonj!

Imate povečan obseg dela? Potem lahko za delo angažirate osebo, ki vam bo pomagala zastonj. No, skoraj zastonj, saj boste zanjo morali plačati prispevek. Vendar pa tega ne mora opravljati kdorkoli, temveč le oseba, s katero je zaposleni oziroma samozaposleni v sorodu do prve kolenske vezi, za največ 40 ur mesečno (če razdelimo na 20 delovnih dni v mesecu je to, za predstavo, največ dve uri dnevno), opravljanje tovrstnega dela pa ni omejeno na vašo dejavnost.

izobraževanje

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Na katere načine lahko v svojem podjetju za delo angažirate novo osebo?

Več informacij

Kdo vam lahko pomaga in pod kakšnimi pogoji?

Kratkotrajno delo je brezplačno opravljanje dela v mikro družbi z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ deset zaposlenimi, pri čemer morajo biti izpolnjeni tudi drugi zakonsko določeni pogoji. Pri kratkotrajnem delu samozaposleni osebi lahko pomagajo osebe, s katero je samozaposleni v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena. Spomnimo, med sorodstveno razmerje v ravni vrsti do prvega kolena se vštevajo zakonec, izvenzakonski partner, sin, hči, mati in oče, ne pa tudi brat oziroma sestra.

Prijava na izobraževanje

Povečan obseg dela

Kot v 17. členu določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), lahko oseba kratkotrajno delo opravlja največ 40 ur mesečno. Glede zaposlovanja oseb, mlajših od 18 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov se mora kratkotrajno delo opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih in predpisi o varnosti in zdravju pri delu, delodajalec vodi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu.

Povečan obseg dela? Za delo lahko angažirate sorodnika, ki vam bo pomagal za 4,62 evra mesečno.

Klikni in deli

Koliko vas družinski član “stane”?

Za družinskega člana, ki za vas opravlja kratkotrajno delo, boste vseeno morali nekaj plačati, in sicer prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni oseb, ki opravljajo tovrstno delo, v višini 4,62 evra. O tem smo pisali v prispevku Prispevki za družinskega člana, ki opravlja kratkotrajno delo. Spomnimo, prijava zavarovanja je potrebna na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), plačilo prispevka pa na Finančni upravi RS (Furs) s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec, vrsta dohodka 1509 – Plačilo prispevka za ZZ) do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Prijava na izobraževanje

Kljub temu pa, kot smo tudi že pisali, vas pomoč sorodnika vseeno lahko stane, saj gre pri kratkotrajnem delu po vsebini za opravljanje dela ali storitev na podlagi drugega pogodbenega razmerja, morebitna izplačila povračila stroškov (prehrana, prevoz na delo), izplačana osebi, ki opravi kratkotrajno delo, pa se štejejo za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.Več: Kratkotrajno delo: pomoč sorodnika vas vseeno lahko stane.

Morda vas zanima tudi:

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja