Go to Top

Zakon o centralnem kreditnem registru: se bo poslovni subjekt lahko seznanil z obdelavo lastnih zaupnih podatkov?

Finančno ministrstvo pripravlja zakon, ki bi temeljil na centralizirani bazi podatkov o kreditnih poslih s fizičnimi osebami in poslovnimi subjekti ter o kreditnih tveganjih in drugih izpostavljenostih do poslovnih subjektov, in sicer Zakon o centralnem kreditnem registru.

izobraževanje

Kakšni so splošni pogoji za pridobivanje nepovratnih sredstev? Brezplačno se pozanimajte!

Več informacij

Predlagajo rešitev, da bi se poslovni subjekt lahko seznanil z obdelavo lastnih zaupnih podatkov

Zakon med drugim ureja tudi pravico poslovnega subjekta, da se seznani z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu izmenjave informacij, glede na dejstvo, da ta pravica v veljavni zakonodaji ni izrecno predpisana za razliko od pravice fizične osebe, kjer ta pravica izhaja že iz Ustave Republike Slovenije in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, pišejo v predlogu zakona.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Zakon o cenralnem kreditnem registruNabor informacij je omejen, saj ne vključuje vseh podatkov, ki si jih izmenjujejo kreditodajalci in so podlaga za odločanje o poslovnih pogojih, ki jih ponudijo poslovnemu subjektu.

Lastni podatki tako zajemajo informacijo, ali se zaupni podatki v zvezi s poslovnim subjektom obdelujejo v sistemu izmenjave informacij ali ne, podatke, ki se o tem poslovnem subjektu obdelujejo v sistemu izmenjave informacij, vključno z informacijo o tem, kateri kreditodajalec je posredoval podatke za sistem izmenjave informacij, ter informacije o tem, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen je posamezni član sistema ali vključeni dajalec potrošniških kreditov ali drug uporabnik v skladu z zakonom dostopal do teh podatkov.

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Namen predlaganega zakona je, da se vzpostavi centralni kreditni register kot centralizirana zbirka podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov ter fizičnih oseb iz naslova kreditnih poslov, pišejo na Ministrstvu za finance RS (MF).

Centralni kreditni register bi vzpostavila in upravljala Banka Slovenije, ki bi podatke in informacije iz centralnega kreditnega registra uporabljala zlasti za izvajanje nalog na področju vodenja denarne politike, zagotavljanja finančne stabilnosti ter makro bonitetnega nadzora in upravljanja tveganj. Poleg tega bo to bazo podatkov lahko uporabila za izvajanje nalog in pristojnosti nadzora nad bankami ter za upravljanje sistema izmenjave informacij.

Prijava na brezplačno izobraževanje

V pripravi tudi elektronski sistem izmenjave informacij

Banka Slovenije bo vzpostavila tudi elektronski sistem izmenjave informacij kot del centralnega kreditnega registra, ki bo članom sistema omogočal dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznih fizičnih oseb in poslovnih subjektov ter jim s tem omogočal učinkovito ocenjevanje in obvladovanje kreditnega tveganja ter vzpodbujanje politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje z namenom preprečevanja prezadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov.

Zakon o centralnem kreditnem registru bi temeljil na centralizirani bazi podatkov o kreditnih poslih s fizičnimi osebami in poslovnimi subjekti.

Klikni in deli

Celoten predlog zakona (Zakon o centralnem kreditnem registru) si lahko ogledate tukaj.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja